Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1741. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife, stran 2281.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93 in 23/96) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife
1. člen
V uredbi o spremembi kombinirane nomenklature carinske tarife (Uradni list RS, št. 75/95, 15/96 in 16/96) se priloga, ki je sestavni del uredbe spremeni v naslednjem:
1. pri tarifni oznaki 2008 92 780 se v pripadajoči koloni za enoto mere doda “–” in v koloni za carinsko stopnjo doda “20”.
2. za tarifno oznako 2505 10 001 se doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“*2505 10 002– – kremenčeva moka za glazure v keramični industriji         5”
3. pri tarifni oznaki 2932 99 700 se na koncu pripadajočega besedila črta dvopičje in se v pripadajoči koloni za enoto mere doda “–” in v koloni za carinsko stopnjo doda “2(1)”.
4. tarifna oznaka 3206 19 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3206 19 00  – – drugi:
*3206 19 001 – – – koncentrirane disperzije v plastičnih masah Masterbatch”    10
*3206 19 009 – – – drugi                             10"
5. tarifna oznaka 3208 10 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3208 10 90  – – druge:
*3208 10 901 – – – za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže, ki se
       uporablja v prehrambeni, kozmetični in sorodnih industrijah     18
*3208 10 909 – – – druge                             18"
6. tarifna oznaka 3208 20 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3208 20 10  – – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju:
*3208 20 101 – – – termovarljivi premazi za uporabo v prehrambeni in
       farmacevtski industriji                       18
*3208 20 109 – – – druge                             18"
7. tarifna oznaka 3208 20 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3208 20 90  – – druge:
*3208 20 901 – – – za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže,
       ki se uporablja v prehrambeni, kozmetični in sorodnih industrijah  18
*3208 20 909 – – – druge                             18"
8. tarifna oznaka 3208 90 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3208 90 10  – – raztopine, kot so določene v 4. opombi k temu poglavju:
*3208 90 101 – – – zaščitni premazi za uporabo v prehrambeni in farmacevtski
       industriji                              18
*3208 90 109 – – – druge                             18"
9. tarifna oznaka 3208 90 910 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3208 90 91  – – druge:
*3208 90 911 – – – za uporabo v proizvodnji pločevinaste embalaže,
       ki se uporablja vprehrambeni, kozmetični in
       sorodnih industrijah                         18
*3208 90 919 – – – druge                             18"
10. tarifna oznaka 3214 10 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3214 10 10  – – steklarski kiti, kiti za cepljenje dreves, smolni cementi,
       tesnilne mase in drugi kiti:
*3214 10 101 – – – na osnovi tesnilne mase na osnovi PVC ali sintetičnega
       kavčuka                               10
*3214 10 109 – – – drugo                             10"
11. tarifna oznaka 3215 11 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3215 11 0  – – črna:
*3215 11 001 – – – za tisk na belo in Alu pločevino                7
*3215 11 009 – – – drugo                             7"
12. za tarifno oznako 3215 19 001 se doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“*3215 19 002 – – – za tisk na belo in Alu pločevino               7”
13. tarifna oznaka 3302 90 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3302 90 90  – – drugo:
*3302 90 901 – – – mešanice dišav zaščitene, skrivne sestave           10
*3302 90 909 – – – drugo                             10"
14. Tarifna številka 3601 00 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3601 00 00 Smodniki
3601 00 001 – Črni                                10
3601 00 009 – Malodimni                             10"
15. Tarifna številka 3602 00 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3602 00 00 Pripravljena razstreliva, razen smodnika
3602 00 001 – Brizantni eksplozivi                        22
3602 00 009 – Drugo                               22"
16. Pri tarifni oznaki 3603 00 901 se na koncu pripadajočega besedila dodajo besede “razen dvojno oploščen”.
17. za tarifno oznako 3906 90 001 se dodata novi tarifni številki:
*3906 90 002 – – Natrijeve soli poliakrilne kisline                12
*3906 90 003 – – Raztopine akrilnih polimerov v organskih topilih        12"
18. tarifna oznaka 3919 90 610 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3919 90 61  – – – – iz mehčanega polivinilklorida ali polietilena:
*3919 90 611 – – – – – iz mehkega PVC z elektroizolacijskim lepilnim nanosom   15
*3919 90 619 – – – – – drugo                           15"
19. tarifna oznaka 3920 10 800 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3920 10 80  – – debeline več od 0,125 mm:
*3920 10 801 – – – debeline do vključno 0,6 mm                  15
*3920 10 802 – – – večplastna folija “tuba laminate”               15
*3920 10 809 – – – drugo                             15"
20. tarifna oznaka 3921 11 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3921 11 00  – – iz polimerov stirena:
*3921 11 001 – – – iz ekstrudiranega, z zaprtimi porami za toplotno izolacijo
       (npr. vrsta STYRODUR)                        15
*3921 11 009 – – – drugo                             15"
21. tarifna oznaka 3921 90 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3921 90 90  – – drugo:
*3921 90 901 – – – večplastne koekstrudirane folije                12
*3921 90 909 – – – drugo                             12"
22. tarifna oznaka 3925 90 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3925 90 10  – – pribor in armatura, namenjeni stalni vgradnji v vratih
       ali na njih, oknih, stopniščih, zidovih ali drugih delih stavb:
*3925 90 101 – – – iz ekstrudiranega polistirena, z zaprtimi porami in z
       utori ali žlebovi na robovih za toplotno izolacijo
       (npr. vrste STYRODUR)                        15
*3925 90 109 – – – drugo                             15"
23. tarifna oznaka 3926 90 990 se črta in nadomesti z naslednjim:
“3926 90 99  – – – – drugo:
*3926 90 991 – – – – – plastične mreže za zemljine iz polietilena visoke 
       gostote (PEHD) kombinirana ali ne z geotekstilom iz polipropilena  12
*3926 90 999 – – – – – drugo                           12"
24. tarifna oznaka 4008 21 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“4008 21 90  – – – drugo:
*4008 21 901 – – – – surova elastika v obliki trakov in nitk           10
*4008 21 902 – – – – tiskarske in lakirne gumi prevleke za aplikacijo
       tiskarskih barv in lakov na pločevino                10
*4008 21 909 – – – – drugo                            10"
25. tarifna oznaka 4418 40 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“4418 40 00  – – opaži za betonska dela:
*4418 40 001 – – – kompletni opaži za betonska dela                15
*4418 40 009 – – – opažne plošče 15"
26. tarifna oznaka 4803 00 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“4803 00 90  – drugo:
*4803 00 901 – – papir izdelan po suhem postopku                  9
*4803 00 909 – – drugo                              9"
27. tarifna oznaka 4811 29 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“4811 29 00  – – drugo:
*4811 29 001  – – – za izdelavo medicinske embalaže mase od 58 do 62 gr/m2 
       v zvitkih širine od 411 mm do vključno 420 mm z Atestom o kvaliteti
       za uporabo v medicini                         9
*4811 29 009 – – – drugo                             9"
28. tarifna oznaka 4811 39 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“4811 39 0  – – drugo:
*4811 39 001 – – – papir za izdelavo filtrov, impregniran             9
*4811 39 009 – – – drugo                             9"
29. tarifna oznaka 5205 42 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5205 42 00 – – številke na eno nit od 232,56 do 714, 29 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 14 do 43 na eno nit):
*5205 42 001 – – – mercerizirana                          6
*5205 42 009 – – – drugo                             6"
30. tarifna oznaka 5205 43 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5205 43 00  – – številke na eno nit od 192,31 do 232,56 deciteksov
       (metrične številke Nm nad 43 do 52 na eno nit):
*5205 43 001 – – – mercerizirana                          6
*5205 43 009 – – – drugo                             6"
31. tarifna oznaka 5401 10 190 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5401 10 19  – – – drug:
*5401 10 191 – – – – iz sintetičnih filamentov (polipropilena ali akrila)     9
*5401 10 199 – – – – drugo                            9"
32. tarifna oznaka 5407 20 110 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5407 20 11  – – – pod 3 m:
*5407 20 111 – – – – iz polietilena                        15
*5407 20 119 – – – – drugo                            15"
33. tarifna oznaka 5407 71 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5407 71 00  – – nebeljene ali beljene:
*5407 71 001 – – – iz polipropilena                        11
*5407 71 009 – – – drugo                             11"
34. tarifna oznaka 5407 72 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5407 72 00  – – barvane:
*5407 72 001 – – – iz polipropilena                        11
*5407 72 009 – – – drugo                             11"
35. tarifna oznaka 5503 40 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“5503 40 00  – Iz propilena:
*5503 40 001 – – od 1,7 do 2,2 dtex                        8
*5503 40 009 – – drugo                              8"
36. tarifna oznaka 6002 30 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“6002 30 10  – – ki po masi vsebujejo 5 % ali več elastomerne preje, vendar 
       brez gumijaste niti:
*6002 30 101 – – – tiskani                            12
*6002 30 109 – – – drugi                             12"
37. tarifna oznaka 6002 43 330 se črta in nadomesti z naslednjim:
“6002 43 33  – – – – – barvani:
*6002 43 331 – – – – – – za oblačila iz Gorotexa                 12
*6002 43 333 – – – – – – drugo                          12"
38. tarifna oznaka 6002 99 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“6002 99 00  – – drugi:
*6002 99 001 – – – termovelur mase nad 200 g/m2                  12
*6002 99 009 – – – drugo                             12"
39. tarifna oznaka 6211 33 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“6211 33 10  – – – delovna in poklicna oblačila:
*6211 33 101 – – – – pilotski zaščitni telovniki                 18
*6211 33 109 – – – – drugo                            18"
40. tarifna oznaka 6306 12 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“6306 12 00 – – iz sintetičnih vlaken:
*6306 12 001 – – – termoizolacijske membranske kritine              18
*6306 12 009 – – – drugo                             18"
41. tarifna oznaka 7202 11 800 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7202 11 80  – – – drugo:
*7202 11 801 – – – – fero-manganove “carbure”                   10
*7202 11 809 – – – – drugo                            10"
42. tarifna oznaka 7202 19 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7202 19 00  – – drugo:
*7202 19 001 – – – fero-manganove “offine”                    10
*7202 19 009 – – – drugo                             10"
43. tarifna oznaka 7202 21 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7202 21 10  – – – ki vsebuje več kot 55 ut.%, vendar največ 80 ut.% silicija:
*7202 21 101 – – – – ki vsebuje do 65 ut.% silicija                10
*7202 21 109 – – – – drugo                            10"
44. tarifna oznaka 7220 20 910 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7220 20 91  – – – – 2,5 % ali več niklja:
*7220 20 911 – – – – – širine 13 mm ali manj                   10
*7220 20 919 – – – – – drugo                           10"
45. tarifna oznaka 7220 90 190 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7220 90 19  – – – drugi:
*7220 90 191 – – – – pločevina, prevlečena s PVC folijo, visok sijaj       10
*7220 90 199 – – – – drugo                            10"
46. tarifna oznaka 7223 00 110 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7223 00 11  – – ki vsebuje 28 ut.% ali več, vendar ne več kot 31 ut.% niklja in
       20 ut. % ali več, vendar ne več kot 22 ut.% kroma:
*7223 00 111  – – – premera 0,8 mm ali manj                    10
*7223 00 119  – – – drugo                            10"
47. tarifna oznaka 7223 00 190 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7223 00 19  – – druga:
*7223 00 191 – – – premera 0,8 mm ali manj                    10
*7223 00 199 – – – drugo                             10"
48. tarifna oznaka 7223 00 910 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7223 00 91  – – ki vsebuje 13 ut.% ali več, vendar ne več kot 31 ut.% niklja in
       20 ut.% ali več, vendar ne več kot 22 ut.%.kroma:
*7223 00 911 – – – premera 0,8 mm ali manj                    10
*7223 00 919 – – – druga                             10"
49. pri tarifni oznaki 7226 92 900 se na koncu pripadajočega besedila črta dvopičje in v pripadajoči koloni za enoto mere doda “–” in v koloni za carinsko stopnjo doda “10”.
50. tarifna oznaka 7307 11 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7307 11 10  – – – ki se uporablja v tlačnih sistemih:
*7307 11 101 – – – – fazonski kosi za litoželezne cevi              10
*7307 11 109 – – – – drug                            10"
51. tarifna oznaka 7311 00 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7311 00 10  – Brezšivni:
*7311 00 101 – – za tehnične pline                        16
*7311 00 109 – – drugo                              16"
52. tarifna oznaka 7326 90 970 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7326 90 97  – – – drugi:
*7326 90 971 – – – – varilne kabine za izdelavo karoserijskih delov, njihovo
       industrijsko sestavo in montažo vozil iz tar. št. 8701 do 8705    15
*7326 90 979 – – – – drugi                            15"
53. tarifna oznaka 7411 21 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7411 21 10  – – – ravne:
*7411 21 101 – – – – cevi in zlitine bakra in cinka z debelino stene,
       manjše od 3 mm                            10
*7411 21 109 – – – – drugo                            10"
54. tarifna oznaka 7411 21 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7411 21 90 – – – drugo:
*7411 21 901 – – – – cevi z debelino stene 3mm in manj               6
*7411 21 909 – – – – drugo                            6"
55. tarifna oznaka 7411 29 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7411 29 90  – – – drugo:
*7411 29 901 – – – – gibljive bakrene cevi, premera več kot 25,4 mm        6
*7411 29 909 – – – – drugo                            6"
56. tarifna oznaka 7604 21 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7604 21 00  – – votli profili:
*7604 21 001 – – – varjeni in perforirani ali vlečeni profili           10
*7604 21 009 – – – drugi                             10"
57. tarifna oznaka 7604 29 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7604 29 90  – – – profili:
*7604 29 901 – – – – profili dimenzije 12 x 8 mm in manj             10
*7604 29 909 – – – – drugo                            10"
58. tarifna oznaka 7606 91 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7606 91 00  – – iz nelegiranega aluminija:
*7606 91 001 – – – aluminijeva pločevina za litografiranje
       (litografska pločevina)                       10
*7606 91 009 – – – drugo                             10"
59. tarifna oznaka 7606 92 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7606 92 00  – – iz aluminijevih zlitin:
*7606 92 001 – – – pobarvana pločevina v kolobarjih                10
*7606 92 009 – – – drugo                             10"
60. tarifna oznaka 7608 20 300 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7608 20 30  – – – varjene:
*7608 20 301 – – – – votle okrasne letve, širine 26 in 18 mm za umetniško
       zastekljevanje                            10
*7608 20 309 – – – – drugo                            10"
61. tarifna oznaka 7607 19 990 se črta in nadomesti z naslednjim:
“7607 19 99  – – – – druge:
*7607 19 991 – – – – – aluminijeva folija za litografiranje
       (litografska folija)                         8
*7607 19 999 – – – – – drugo                           8"
62. tarifna oznaka 8207 20 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8207 20 90  – – z delovno površino iz drugih materialov:
*8207 20 901 – – – za izdelavo karoserijskih delov za industrijsko
       sestavljanje vozil iz tar.št. 8701 do 8705              15
*8207 20 909 – – – drugo                             15"
63. za tarifno oznako 8464 90 901 se doda nova tarifna oznaka, ki glasi:
“*8464 90 902 – – – stroji za diamantno kronsko vrtanje betona, hlajeni z vodo  15”
64. tarifna oznaka 8308 90 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8308 90 00  – Drugo, vključno z deli:
*8308 90 001 – – zapirala, okovje z zapirali (zaklopke) za smučarsko obutev
       in rolke                               15
*8308 90 009 – – drugo                              15"
65. tarifna oznaka 8309 90 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8309 90 90  – – drugo:
*8309 90 901 – – – pokrovi za pločevinke iz tar. pod št. 7310 21 102       15
*8309 90 909 – – – drugo                             15"
66. tarifna oznaka 8465 10 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8465 10 90  – – z avtomatskim prenosom obdelovanca med operacijami:
*8465 10 901 – – – numerično krmiljeni obdelovalni center mostovne izvedbe
       “Point to point”                           15
*8465 10 909 – – – drugi                             15"
67. tarifna oznaka 8467 11 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8467 11 10  – – – za obdelavo kovin:
*8467 11 101  – – – – orodja za industrijsko sestavo in montažo karoserije
        vozil iz tar. št. 8701 do 8705                   10
*8467 11 109  – – – – drugo                           10"
68. pri tarifni oznaki 8479 89 95 se doda nova tarifna oznaka:
“*8479 89 955 – – – – – stroji in oprema za industrijsko sestavo in montažo
        karoserije vozil iz tar. št. 8701 do 8705              5”
69. tarifna oznaka 8504 31 310 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8504 31 31  – – – – – za merjenje napetosti:
*8504 31 311  – – – – – – visokonapetostni merilni transformatorji za
        napetost od 6,3 kV do 110 kV                   7(1)
*8504 31 319  – – – – – – drugo                        7(1)”
70. tarifna oznaka 8515 29 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8515 29 90  – – – drugi:
*8515 29 901  – – – – za točkovno varjenje in varilne klešče, ki se
        uporabljajo v industrijskem sestavljanju karoserij vozil
        iz tar. št. 8701 do 8705                      15
*8515 29 909  – – – – drugo                           15"
71. tarifna oznaka 8535 40 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8535 40 00  – Prenapetostni odvodniki, omejevalniki napetosti in
        dušilni elementi motečih valov:
*8535 40 001  – – kovinsko – oksidni prenapetostni odvodniki vgrajeni
        v polimerna ohišja in dušilni elementi motečih valov        15
*8535 40 009  – – drugo                             15"
72. tarifna oznaka 8546 20 990 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8546 20 99  – – – drugi:
*8546 20 991 – – – – za napetosti nad 72,5 kV                   10
*8546 20 999 – – – – drugi                            10"
73. tarifna oznaka 8705 90 300 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8705 90 30  – – vozila z betonskimi črpalkami:
*8705 90 301 – – – zmogljivosti nad 85 m3/h in dolžino rok nad 28 m        25
*8705 90 309 – – – drugo                             25
74. tarifna oznaka 8716 39 590 se črta in nadomesti z naslednjim:
“8716 39 59  – – – – – – drugi:
*8716 39 591 – – – – – – – za prevoz osebnih avtomobilov in kombiniranih
       vozil s hidravlično dvižno platformo za prevoz tovora v dveh
       nivojih                               17
*8716 39 599 – – – – – – – drugi                         17"
75. tarifna oznaka 9020 00 900 se črta in nadomesti z naslednjim:
“9020 00 90  – Drugi:
*9020 00 901 – – plinske maske                         4(1)
*9020 00 909 – – drugo                             4(1)”
76. tarifna oznaka 9401 90 800 se črta in nadomesti z naslednjim:
“9401 90 80  – – – drugi:
*9401 90 801 – – – – deli sedežev iz tar. pod št. 9401 30             20
*9401 90 809 – – – – drugo                            20"
77. tarifna oznaka 9404 90 100 se črta in nadomesti z naslednjim:
“9404 90 90  – – drugo:
*9404 90 901 – – – za avtomobilske sedeže z vgrajenimi magnetki          15
*9404 90 909 – – – drugo                             15"
78. tarifna oznaka 9602 00 000 se črta in nadomesti z naslednjim:
“9602     Obdelani materiali rastlinskega ali miniralnega izvora, za
       rezljanje, in izdelki iz teh materialov; izdelki, oblikovani ali
       izrezljani iz voska, stearina, naravne gume ali naravne smole
       ali iz mase za modeliranje, in drugi oblikovani ali rezljani
       izdelki, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu; obdelana,
       neutrjena želatina (razen želatine, ki
       se uvršča v tar. št. 35.03) in izdelki iz neutrjene želatine:
*9602 00 001 – kapsule iz želatine za farmacevtske namene             15
*9602 00 009 – drugo                               15"
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-04/95-11/6-8
Ljubljana, dne 23. maja 1996.
Vlada Republike Slovenije
Janko Deželak l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti