Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1733. Sklep o ustanovitvi poravnalnega sveta, stran 2270.

Na podlagi 28. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94 in 14/95), 12., 19. ter 34. člena statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 48/95) ter v skladu z določili odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta občine Rogaška Slatina, njihovi sestavi, nalogah in načinu dela (Uradni list, št. 37/95) je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 13. redni seji dne 27. 3. 1996 sprejel
S K L E P
1. člen
S tem sklepom ustanavlja občinski svet svoje delovno telo imenovano poravnalni svet.
2. člen
Poravnalni svet, na predlog občanov ali drugih subjektov v občini, posreduje pri sporazumnem reševanju sporov.
3. člen
Poravnalni svet dela v skladu z ustavo, zakoni, akti občine in po poslovniku, ki ga sprejme.
K poslovniku poravnalnega sveta da občinski svet soglasje.
4. člen
Poravnalni svet sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednik in člana imajo namestnike.
Mandat predsednika in članov traja 4 leta. Po poteku mandata so lahko ponovno imenovani.
5. člen
Predsednika in člana poravnalnega sveta ter njihove namestnike imenuje občinski svet, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
6. člen
Administrativno tehnična opravila in potrebna strokovna opravila za poravnalni svet opravlja občinska uprava.
Poravnalni svet enkrat letno poroča o svojem delu občinskemu svetu.
7. člen
Poravnalni svet dela na sejah. Seje sklicuje predsednik v skladu z izkazanimi potrebami za posredovanje v sporih.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-02/96
Rogaška Slatina, dne 27. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti