Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1717. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1996 ter prostorskih sestavin srednjeročnega..., stran 2253.

Na podlagi 10. in 37. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95 in 37/95) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je župan Mestne občine Novo mesto dne 14. 5. 1996 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1996
ter
prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 1990, dopolnjenega v letih od 1990 do 1996 za območje agromelioracije Mirna Peč
1. člen
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupčinski Dolenjski list, št. 24/86, 3/90, 10/90 in 9/91 ter Uradni list RS, št. 17/92, 58/95, 11/96 in 16/96) ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Mestne občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do 1990 (Skupčinski Dolenjski list, št. 24/86, 15/90, 9/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 28/93, 32/93, 60/93, 69/93, 20/94, 50/94, 71/94, 78/94, 58/95, 11/96 in 16/96).
2. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Novo mesto, ki se razgrinjajo, se nanašajo na opredelitev agromelioracije Mirna Peč v tekstualnem delu prostorskega plana in na vris območja agromelioracije Mirna Peč v grafični del prostorskih sestavin planskih aktov občine.
3. člen
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov iz 1. člena tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, I. nadstropje (ogled je možen vsak delovni dan od 7. do 15. ure oziroma v sredo od 7. do 17. ure, v četrtek in petek pa od 7. do 14. ure) ter v prostorih Krajevne skupnosti Mirna Peč, 30 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava osnutka dokumenta v Krajevni skupnosti Mirna Peč. Obvestilo o času in kraju javne obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
4. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo na Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora – Zavod za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje Mestne občine Novo mesto, Seidlova cesta 1.
Št. 352-82/96
Novo mesto, dne 14. maja 1996.
Župan
Mestne občine
Novo mesto
Franci Koncilija l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti