Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1710. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane svetov KS Občine Metlika, stran 2244.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane svetov KS Občine Metlika
Občinska volilna komisija Metlika je na seji dne 4. 4. 1996 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ko so vodili glasovanje na voliščih v Občini Metlika ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
I
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh od 26. do 28. marca 1996 ter na 21 voliščih dne 31. marca 1996, skupaj torej na 22 voliščih.
II
Na območju Občine Metlika so predčasno glasovali 3 volivci, in sicer vsi iz volilne enote št. VIII - KS Metlika.
Noben volivec iz območja občine ni podal zahtevo za glasovanje po pošti.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik ni glasoval noben volivec.
III
Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS BOŽAKOVO - VOLILNA ENOTA I:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 170 volivcev
– glasovalo je 144 volivcev ali 84,71% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                         141 glasovnic
– neveljavne so bile                         3 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Kočevar Jože, Božakovo 6                      116 glasov
2. Malešič Martin, Želebej 11                     116 glasov
3. Cajnar Anton, Rakovec 11                      111 glasov
4. Nemanič Anton, Božakovo 26                     119 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, kot člani sveta KS Božakovo izvoljeni:
1. Nemanič Anton, Božakovo 26                     119 glasov
2. Kočevar Jože, Božakovo 6                      116 glasov
3. Malešič Martin, Želebej 11                     116 glasov
4. Cajnar Anton, Rakovec 11                      111 glasov
b) KS DOBRAVICE - VOLILNA ENOTA II.
– v volilni imenik je bilo vpisanih 162 volivcev
– glasovalo je 147 volivcev ali 90,74% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                         144 glasovnic
– neveljavne so bile                         3 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Grčman Slavko, Krivoglavice 9                    92 glasov
2. Grahek Ivanka, Dolnje Dobravice 4                  107 glasov
3. Milavec Jože, Krivoglavice 8                    101 glasov
4. Šimec Jože, Geršiči 3 a                       102 glasov
5. Jakša Vera, Geršiči 7                        85 glasov
6. Žunič Anton, Krivoglavice 1                     119 glasov
7. Panjan Anton, Dolnje Dobravice 1                  111 glasov
8. Judnič Marjan, Geršiči 12                      64 glasov
9. Štefanič Alojz, Dolnje Dobravice 7                  73 glasov
10. Šuklje Jože, Geršiči 4                       83 glasov
11. Žugelj Jože, Gornje Dobravice 14 a                 57 glasov
12. Žugelj Anton, Gornje Dobravice 8                  70 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, kot člani sveta KS Dobravice izvoljeni:
1. Žunič Anton, Krivoglavice 1                     119 glasov
2. Panjan Anton, Dolnje Dobravice 1                  111 glasov
3. Grahek Ivanka, Dolnje Dobravice 4                  107 glasov
4. Šimec Jože, Geršiči 3 a                       102 glasov
5. Milavec Jože, Krivoglavice 8                    101 glasov
6. Grčman Slavko, Krivoglavice 9                    92 glasov
7. Jakša Vera, Geršiči 7                        85 glasov
8. Šuklje Jože, Geršiči 4                        83 glasov
c) KS DRAŠIČI - VOLILNA ENOTA III:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 228 volivcev
– glasovalo je 192 volivcev ali 84,21% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                         187 glasovnic
– neveljavnih je bilo                         5 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Bajuk Stanko, Drašiči 35 a                     150 glasov
2. Guštin Avguštin, Drašiči 1                     100 glasov
3. Petruša Jože, Železniki 5                      117 glasov
4. Plut Martin, Vidošiči 11                       70 glasov
5. Pečarič Jožef, Železniki 10                     57 glasov
6. Guštin Janez, Drašiči 41                       48 glasov
7. Žabčić Josip, Drašiči 25                       62 glasov
8. Starašinič Anton, Drašiči 18                     54 glasov
9. Stariha Jože, Drašiči 46                       76 glasov
10. Prus Zvonko, Krmačina 8 a                     104 glasov
11. Kostelec Stanislav, Krmačina 10                   39 glasov
12. Simonič Anton, Drašiči 21                      57 glasov
13. Simonič Stanko, Drašiči 56                     41 glasov
14. Pečarič Martin, Drašiči 29                     55 glasov
15. Mavretič Jože, Drašiči 2 b                     68 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in številu članov organov KS v Občini Metlika, kot člani sveta KS Drašiči izvoljeni:
1. Bajuk Stanko, Drašiči 35 a                     150 glasov
2. Petruša Jože, Železniki 5                      117 glasov
3. Prus Zvonko, Krmačina 8 a                      104 glasov
4. Guštin Avguštin, Drašiči 1                     100 glasov
5. Stariha Jože, Drašiči 46                       76 glasov
6. Plut Martin, Vidošiči 11                       70 glasov
d) KS GRABROVEC - VOLILNA ENOTA IV:
– v volilni imenik so bili vpisani 103 volivci
– glasovalo je 87 volivcev ali 84,47% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                         85 glasovnic
– neveljavni sta bili                        2 glasovnici
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Kramarič Martin, Grabrovec 38                    39 glasov
2. Pezdirec Franc, Grabrovec 8 a                    53 glasov
3. Vukšinič Martin, Grabrovec 21                    53 glasov
4. Dragovan Jožef, Grabrovec 14                    46 glasov
5. Črnugelj Andrej, Grabrovec 26                    34 glasov
6. Štubljar Martin, Grabrovec 41                    50 glasov
7. Jakljevič Anton, Grabrovec 1                    50 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, kot člani sveta KS Grabrovec izvoljeni:
1. Pezdirec Franc, Grabrovec 8 a                    53 glasov
2. Vukšinič Martin, Grabrovec 21                    53 glasov
3. Štubljar Martin, Grabrovec 41                    50 glasov
4. Jakljevič Anton, Grabrovec 1                    50 glasov
e) KS GRADAC - VOLILNA ENOTA V:
– v volilni imenik je bilo vpisanih                 416 volivcev
– glasovalo je 267 volivcev ali 64,18% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                         260 glasovnic
– neveljavnih je bilo                         7 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Sbil Damjan, Gradac 90                        83 glasov
2. Milavec Andreja, Gradac 139                     48 glasov
3. Milavec Marjan, Klošter 7                      48 glasov
4. Slana Sonja, Gradac 25                        61 glasov
5. Doltar Vesna, Gradac 22                       105 glasov
6. Stipanič Anton, Gradac 74                      95 glasov
7. Rus Cvetko, Gradac 115                       107 glasov
8. Dim Radoslav, Gradac 94                       38 glasov
9. Šuštaršič Ivan, Gradac 29                      129 glasov
10. Milič Dušan, Gradac 63                       19 glasov
11. Cerjanec Marijan, Gradac 38                    139 glasov
12. Plut Jožef, Gradac 75                        63 glasov
13. Renko Franc, Klošter 11                      125 glasov
14. Milavec Nada, Gradac 23                       35 glasov
15. Bajc Milan, Gradac 31                        61 glasov
16. Jurejevčič Martin, Okljuka 2                    31 glasov
17. Molek Janez, Gradac 131                       62 glasov
18. Žunič Milan, Gradac 24                       53 glasov
19. Ahec Anton, Gradac 11                        25 glasov
20. Jonke Darko, Gradac 27                       65 glasov
21. Črnič Milan, Gradac 119                       32 glasov
22. Malenšek Alojz, Gradac 86                     104 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, kot člani sveta KS Gradac izvoljeni:
1. Cerjanec Marijan, Gradac 38                     139 glasov
2. Šuštaršič Ivan, Gradac 29                      129 glasov
3. Renko Franc, Klošter 11                       125 glasov
4. Rus Cvetko, Gradac 115                       107 glasov
5. Doltar Vesna, Gradac 22                       105 glasov
6. Malenšek Alojz, Gradac 86                      104 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je bil kandidat Malenšek Alojz izvoljen tudi za predsednika sveta KS Gradac.
Kandidat je bil ustno pozvan, da volilno komisijo obvesti, katero funkcijo sprejema. Odločil se je, da sprejme funkcijo predsednika sveta KS Gradac, zato v skladu z zakonom mandat člana sveta KS preide na naslednjega kandidata, ki je prejel največje število glasov.
Ta kandidat je:
Stipanič Anton, Gradac 74                        95 glasov
f) KS JUGORJE PRI METLIKI - VOLILNA ENOTA VI:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 106 volivcev
– glasovalo je 99 volivcev ali 93,40% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                         91 glasovnic
– neveljavnih je bilo                        8 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Mohar Alojz, Jugorje pri Metliki 2                 46 glasov
2. Popovič Janko, Škemljevec 14                    61 glasov
3. Zevnik Darko, Sela pri Jugorju 1                  52 glasov
4. Badovinac Peter, Jugorje pri Metliki 5               51 glasov
5. Plut Viktor, Mačkovec pri Suhorju 4                 26 glasov
6. Belopavlovič Janko, Škemljevec 2                  34 glasov
7. Radkovič Sandi, Jugorje pri Metliki 6                73 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, kot člani sveta KS Jugorje izvoljeni:
1. Radkovič Sandi, Jugorje pri Metliki 6               73 glasov
2. Popovič Janko, Škemljevec 14                    61 glasov
3. Zevnik Darko, Sela pri Jugorju 1                  52 glasov
4. Badovinac Peter, Jugorje pri Metliki 5               51 glasov
g) KS LOKVICA - VOLILNA ENOTA VII:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 260 volivcev
– glasovalo je 189 volivcev ali 72,69% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                177 glasovnic
– neveljavnih je bilo                12 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Petric Anton, Gornja Lokvica 11                  134 glasov
2. Šuklje Jože, Trnovec 22                      121 glasov
3. Šuklje Anica, Gornja Lokvica 5 a                  99 glasov
4. Petric Ivan, Trnovec 17                      67 glasov
5. Pirkovič Franc, Dolnja Lokvica 30                 91 glasov
6. Šuklje Jožef, Dolnja Lokvica 3                   99 glasov
7. Muc Anton, Gornja Lokvica 5 b                   119 glasov
8. Dragovan Branko, Dolnja Lokvica 4 a                108 glasov
9. Nemanič Martin, Gornja Lokvica 29 a                97 glasov
10. Ambrožič Janez, Gornja Lokvica 25                 77 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, kot člani sveta KS Lokvica izvoljeni:
1. Petric Anton, Gornja Lokvica 11                  134 glasov
2. Šuklje Jože, Trnovec 22                      121 glasov
3. Muc Anton, Gornja Lokvica 5 b                   119 glasov
4. Dragovan Branko, Dolnja Lokvica 4 a                108 glasov
5. Šuklje Anica, Gornja Lokvica 5 a                  99 glasov
6. Šuklje Jožef, Dolnja Lokvica 3                   99 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je bil kandidat Petric Anton izvoljen tudi za predsednika sveta KS Lokvica.
Kandidat je bil ustno pozvan, da volilno komisijo obvesti, katero funkcijo sprejema. Odločil se je, da sprejme funkcijo predsednika sveta KS Lokvica, zato v skladu z zakonom mandat člana sveta KS preide na naslednjega kandidata, ki je prejel največje število glasov.
Ta kandidat je:
Nemanič Martin, Gornja Lokvica 29 a                  97 glasov
h) mestna skupnost METLIKA - VOLILNA ENOTA VIII:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 2.532 volivcev
– glasovalo je 1.295 volivcev ali 51,15% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                         1.218 glasovnic
– neveljavnih je bilo                         77 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jankovič Jožef, Gubčeva 26                  595 glasov
2. Prevalšek Vekoslav, Nas. Staneta Rozmana 29          378 glasov
3. Klobučar Alojzij, Berčice 6                  336 glasov
4. Stariha Marija, Ulica 1. maja 5                321 glasov
5. Škof Vladimira, Gubčeva 22                  393 glasov
6. Lovrinić Stjepan, Ulica 1. maja 2               263 glasov
7. Matekovič Jože, Ul. Belokranjskega odreda 3          593 glasov
8. Štrucelj Anton, Vejar 3 a                   576 glasov
9. Weiss Boris, Na Obrh 9                    348 glasov
10. Tomc Anton, Križevska vas 52                 631 glasov
11. Gačnik Janez, Jerebova 8                   594 glasov
12. Kočevar Jože, Berčice 11                   359 glasov
13. Vraničar Rudolf, Breg revolucije 18 a            553 glasov
14. Šuklje Božidara, Stara cesta 3                314 glasov
15. Kremesec Franc, CBE 9                    705 glasov
16. Muc Anton, Gubčeva 1                     370 glasov
17. Pirkovič Jožef, Ganglova 7                  335 glasov
18. Petric Ivan, Marentičeva 8                  399 glasov
19. Križ Stanislav, Marentičeva 7                319 glasov
20. Črnugelj Martin, Breg revolucije 20 a            666 glasov
21. Pečarič Janez, Cankarjeva cesta 7              407 glasov
22. Travnikar Nežika, Župančičeva ulica 2            252 glasov
23. Gršič Jožef, Trdinova pot 7                 392 glasov
24. Mihelčič Jože, Janka Brodariča 1               371 glasov
25. Starc Janez, Šestova 18                   464 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, kot člani sveta mestne skupnosti Metlika izvoljeni:
1. Kremesec Franc, CBE 9                     705 glasov
2. Črnugelj Martin, Breg revolucije 20 a             666 glasov
3. Tomc Anton, Križevska vas 52                 631 glasov
4. Jankovič Jožef, Gubčeva 26                  595 glasov
5. Gačnik Janez, Jerebova 8                   594 glasov
6. Matekovič Jože, Ul. Belokranjskega odreda 3          593 glasov
7. Štrucelj Anton, Vejar 3 a                   576 glasov
8. Vraničar Rudolf, Breg revolucije 18 a             553 glasov
9. Starc Janez, Šestova 18                    464 glasov
10. Pečarič Janez, Cankarjeva cesta 7              407 glasov
i) KS PODZEMELJ - VOLILNA ENOTA IX:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 638 volivcev
– glasovalo je 513 volivcev ali 80,41% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavna je bila                         501 glasovnica
– neveljavnih je bilo                         12 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Adlešič Stanislav, Boršt 14             241 glasov
2. Jakofčič Darko, Podzemelj 20 a            227 glasov
3. Muc Anton, Primostek 8                162 glasov
4. Kure Ivan, Grm pri Podzemlju 8 a           154 glasov
5. Brinc Marjan, Škrilje 2               177 glasov
6. Pezdirc Marjan, Podzemelj 14             192 glasov
7. Brodarič Jožef, Boginja vas 6            121 glasov
8. Pezdirc Marjan, Podzemelj 1 a            176 glasov
9. Pezdirc Peter, Krasinec 35              218 glasov
10. Sopčić Josip, Podzemelj 17             100 glasov
11. Primožič Jože, Primostek 39             155 glasov
12. Muc Jožef, Primostek 29               143 glasov
13. Jaklič Andrej, Krasinec 14             156 glasov
14. Novak Dušan, Otok 9                 161 glasov
15. Šegina Anton, Prilozje 9              123 glasov
16. Malešič Ivan, Zemelj 16               73 glasov
17. Plut Martin, Grm pri Podzemlju 1 a          88 glasov
18. Bajuk Božidar, Primostek 1             153 glasov
19. Križan Stanislav, Otok 6 a             226 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, kot člani sveta KS Podzemelj izvoljeni:
1. Adlešič Stanislav, Boršt 14            241 glasov
2. Jakofčič Darko, Podzemelj 20 a           227 glasov
3. Križan Stanislav, Otok 6 a             226 glasov
4. Pezdirc Peter, Krasinec 35             218 glasov
5. Pezdirc Marjan, Podzemelj 14            192 glasov
6. Brinc Marjan, Škrilje 2              177 glasov
7. Pezdirc Marjan, Podzemelj 1 a           176 glasov
8. Muc Anton, Primostek 8               162 glasov
j) KS RADOVICA - VOLILNA ENOTA X:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 305 volivcev
– glasovalo je 185 volivcev ali 60,66% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                         184 glasovnic
– neveljavna je bila                         1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Šneljer Peter, Radovica 33 a            141 glasov
2. Cesar Jože, Krašnji vrh 3             129 glasov
3. Brajkovič Zdenko, Bojanja vas 36          119 glasov
4. Vovk Zdravko, Radovica 60             148 glasov
5. Žurga Tomaž, Bojanja vas 32            116 glasov
6. Bajuk Dušan, Radovica 44              123 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, kot člani sveta KS Radovica izvoljeni:
1. Vovk Zdravko, Radovica 60             148 glasov
2. Šneljer Peter, Radovica 33 a            141 glasov
3. Cesar Jože, Krašnji vrh 3             129 glasov
4. Bajuk Dušan, Radovica 44              123 glasov
5. Brajkovič Zdenko, Bojanja vas 36          119 glasov
6. Žurga Tomaž, Bojanja vas 32            116 glasov
k) KS ROSALNICE - VOLILNA ENOTA XI:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 446 volivcev
– glasovalo je 293 volivcev ali 65,70% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                         285 glasovnic
– neveljavnih je bilo                         8 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Kozjan Jože, Radoviči 17              218 glasov
2. Dragovan Janez, Svržaki 3 a            242 glasov
3. Kokot Željko, Rosalnice 45             216 glasov
4. Govednik Anton, Čurile 11             219 glasov
5. Slanc Darinka, Čurile 23 a             215 glasov
6. Kremesec Jože, Rosalnice 79            233 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, kot člani sveta KS Rosalnice izvoljeni:
1. Dragovan Janez, Svržaki 3 a            242 glasov
2. Kremesec Jože, Rosalnice 79            233 glasov
3. Govednik Anton, Čurile 11             219 glasov
4. Kozjan Jože, Radoviči 17              218 glasov
5. Kokot Željko, Rosalnice 45             216 glasov
6. Slanc Darinka, Čurile 23 a             215 glasov
l) KS SLAMNA VAS - VOLILNA ENOTA XII:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 132 volivcev
– glasovalo je 104 volivcev ali 78,79% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                         95 glasovnic
– neveljavnih je bilo                         9 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Govednik Boris, Slamna vas 26            76 glasov
2. Škof Majda, Boldraž 14 a              75 glasov
3. Kostelec Anton, Slamna vas 4            81 glasov
4. Rus Robert, Boldraž 17               76 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, kot člani sveta KS Slamna vas izvoljeni:
1. Kostelec Anton, Slamna vas 4            81 glasov
2. Govednik Boris, Slamna vas 26            76 glasov
3. Rus Robert, Boldraž 17               76 glasov
4. Škof Majda, Boldraž 14 a              75 glasov
m) KS SUHOR PRI METLIKI - VOLILNA ENOTA XIII:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 693 volivcev
– glasovalo je 419 volivcev ali 60,64% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                         398 glasovnic
– neveljavnih je bilo                        21 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Štefanič Janez, Dolnji Suhor pri Metliki 23 a     304 glasov
2. Žlogar Jože, Ravnace 6                369 glasov
3. Pavlić Milan, Drage 3 a                254 glasov
4. Žugelj Jože, Dragomlja vas 16 a            359 glasov
5. Ambrožič Janez, Bereča vas 35             352 glasov
6. Gazvoda Franc, Dole 3                 272 glasov
7. Željko Stanislav, Gornji Suhor pri Metliki 5     345 glasov
8. Štubljar Martin, Malo Lešče 2             318 glasov
9. Žlogar Jože, Bušinja vas 11              344 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da so na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, kot člani sveta KS Suhor izvoljeni:
1. Žlogar Jože, Ravnace 6                369 glasov
2. Žugelj Jože, Dragomlja vas 16 a            359 glasov
3. Ambrožič Janez, Bereča vas 35             352 glasov
4. Željko Stanislav, Gornji Suhor pri Metliki 5     345 glasov
5. Žlogar Jože, Bušinja vas 11              344 glasov
6. Štubljar Martin, Malo Lešče 2             318 glasov
7. Štefanič Janez, Dolnji Suhor pri Metliki 23 a     304 glasov
8. Gazvoda Franc, Dole 3                 272 glasov
Št. 008-1/96
Metlika, dne 4. aprila 1996.
Občinska volilna komisija
Metlika
Predsednica
Marija Črnugelj, dipl. jur. l. r.
Tajnik
Milan Travnikar l. r.
Člani
Stanislav Brodarič l. r.
Janez Kremesec l. r.
Nada Krašovec-Klančar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti