Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1709. Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za predsednike svetov KS Občine Metlika, stran 2242.

P O R O Č I L O
o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za predsednike svetov KS Občine Metlika
Občinska volilna komisija Metlika je na seji dne 4. 4. 1996 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov, ko so vodili glasovanje na voliščih v Občini Metlika ter na podlagi zapisnika volilnega odbora za predčasno glasovanje ugotovila:
I
Glasovanje je potekalo na enem volišču za predčasno glasovanje v dneh od 26. do 28. marca 1996 ter na 21 voliščih dne 31. marca 1996, skupaj torej na 22 voliščih.
II
Na območju Občine Metlika so predčasno glasovali 3 volivci, in sicer vsi iz volilne enote št. VIII - KS Metlika.
Noben volivec iz območja občine ni podal zahtevo za glasovanje po pošti.
S potrdilom, ker pomotoma ni bil vpisan v volilni imenik ni glasoval noben volivec.
III
Rezultati po krajevnih skupnostih so naslednji:
a) KS BOŽAKOVO - VOLILNA ENOTA I:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 170 volivcev
– glasovalo je 144 volivcev ali 84,71% vseh volivcev,
 ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                133 glasovnic
– neveljavnih je bilo                11 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Nemanič Stanko, Božakovo 21            133 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, za predsednika sveta KS Božakovo izvoljen:
1. Nemanič Stanko, Božakovo 21            133 glasov
b) KS DOBRAVICE - VOLILNA ENOTA II:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 162 volivcev
– glasovalo je 147 volivcev ali 90,74% vseh volivcev, 
 ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                144 glasovnic
– neveljavne so bile                3 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matkovič Miran, Gornje Dobravice 7         64 glasov
2. Plut Anton, Gornje Dobravice 12           80 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, za predsednika sveta KS Dobravice izvoljen:
1. Plut Anton, Gornje Dobravice 12           80 glasov
c) KS DRAŠIČI - VOLILNA ENOTA III:
– v volilni imenik je bilo vpisanih         228 volivcev
– glasovalo je 192 volivcev ali 84,21% vseh volivcev,
 ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                188 glasovnic
– neveljavne so bile                4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Nemanič Martin, Drašiči 40             100 glasov
2. Kostelec Anton, Drašiči 13             42 glasov
3. Kostelec Stanislav, Krmačina 10           46 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, za predsednika sveta KS Drašiči izvoljen:
1. Nemanič Martin, Drašiči 40             100 glasov
d) KS GRABROVEC - VOLILNA ENOTA IV:
– v volilni imenik so bili vpisani 103 volivci
– glasovalo je 87 volivcev ali 84,47% vseh volivcev,
 ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                 83 glasovnic
– neveljavne so bile                4 glasovnice
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Črnič Marjan, Grabrovec 19             39 glasov
2. Stojnič Anton, Grabrovec 34             16 glasov
3. Dragovan Jožef, Grabrovec 14            28 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, za predsednika sveta KS Grabrovec izvoljen:
1. Črnič Marjan, Grabrovec 19             39 glasov
e) KS GRADAC - VOLILNA ENOTA V:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 416 volivcev
– glasovalo je 267 volivcev ali 64,18% vseh volivcev,
 ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                259 glasovnic
– neveljavnih je bilo                8 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Malenšek Alojz, Gradac 86             146 glasov
2. Šuštaršič Ivan, Gradac 29             113 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, za predsednika sveta KS Gradac izvoljen:
1. Malenšek Alojz, Gradac 86             146 glasov
f) KS JUGORJE PRI METLIKI - VOLILNA ENOTA VI:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 106 volivcev
– glasovalo je 99 volivcev ali 93,40% vseh volivcev,
 ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                 93 glasovnic
– neveljavnih je bilo                6 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Klemenčič Ivan, Sela pri Jugorju 15         93 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, za predsednika sveta KS Jugorje izvoljen:
1. Klemenčič Ivan, Sela pri Jugorju 15         93 glasov
g) KS LOKVICA - VOLILNA ENOTA VII:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 260 volivcev
– glasovalo je 189 volivcev ali 72,69% vseh volivcev,
 ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                182 glasovnic
– neveljavnih je bilo                7 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Dragovan Branko, Dolnja Lokvica 4 a         51 glasov
2. Nemanič Stanko, Gornja Lokvica 46          15 glasov
3. Muc Anton, Gornja Lokvica 5 b            37 glasov
4. Petric Anton, Gornja Lokvica 11           79 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, za predsednika sveta KS Lokvica izvoljen:
1. Petric Anton, Gornja Lokvica 11           79 glasov
h) mestna skupnost METLIKA - VOLILNA ENOTA VIII:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 2.532 volivcev
– glasovalo je 1.295 volivcev ali 51,15% vseh volivcev,
 ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo               1.069 glasovnic
– neveljavnih je bilo               225 glasovnic
– ni bila oddana                  1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Černič Anton, Križevska vas 18          1.069 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, za predsednika sveta mestne skupnosti Metlika izvoljen:
1. Černič Anton, Križevska vas 18          1.066 glasov
i) KS PODZEMELJ - VOLILNA ENOTA IX:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 638 volivcev
– glasovalo je 513 volivcev ali 80,41% vseh volivcev,
 ki so imeli volilno pravico 
– veljavne so bile                504 glasovnice
– neveljavnih je bilo                8 glasovnic
– ni bila oddana                  1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Kobe Božidar, Podzemelj 17 b            160 glasov
2. Brinc Julij, Otok 24                168 glasov
3. Smuk Jože, Mlake 2                 176 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, za predsednika sveta KS Podzemelj izvoljen:
1. Smuk Jože, Mlake 2                 176 glasov
j) KS RADOVICA - VOLILNA ENOTA X:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 305 volivcev
– glasovalo je 185 volivcev ali 60,66% vseh volivcev,
 ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                177 glasovnic
– neveljavnih je bilo                8 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Nemanič Jožef, Radovica 65             177 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, za predsednika sveta KS Radovica izvoljen:
1. Nemanič Jožef, Radovica 65             177 glasov
k) KS ROSALNICE - VOLILNA ENOTA XI:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 446 volivcev
– glasovalo je 293 volivcev ali 65,70% vseh volivcev,
 ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                264 glasovnic
– neveljavnih je bilo                28 glasovnic
– ni bila oddana                  1 glasovnica
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Slanc Martin, Čurile 14 b             264 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, za predsednika sveta KS Rosalnice izvoljen:
1. Slanc Martin, Čurile 14 b             264 glasov
l) KS SLAMNA VAS - VOLILNA ENOTA XII:
– v volilni imenik je bilo vpisanih         132 volivcev
– glasovalo je 104 volivcev ali 78,79% vseh volivcev,
 ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo                 89 glasovnic
– neveljavnih je bilo                15 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Vraničar Jože, Slamna vas 17 a           89 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, za predsednika sveta KS Slamna vas izvoljen:
1. Vraničar Jože, Slamna vas 17 a           89 glasov
m) KS SUHOR PRI METLIKI - VOLILNA ENOTA XIII:
– v volilni imenik je bilo vpisanih 693 volivcev
– glasovalo je 419 volivcev ali 60,64% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico
– veljavnih je bilo 366 glasovnic
– neveljavnih je bilo 53 glasovnic
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Brunskole Slavko, Hrast pri Jugorju 1 366 glasov
Občinska volilna komisija ugotavlja, da je na podlagi določil zakona o lokalnih volitvah in v skladu z odlokom o sestavi in načinu volitev organov krajevnih skupnosti v Občini Metlika, za predsednika sveta KS Suhor izvoljen:
1. Brunskole Slavko                  366 glasov
Št. 008-1/96
Metlika, dne 4. aprila 1996.
Občinska volilna komisija
Metlika
Predsednica
Marija Črnugelj, dipl. jur. l. r.
Tajnik
Milan Travnikar l. r.
Člani
Stanislav Brodarič l. r.
Janez Kremesec l. r.
Nada Krašovec-Klančar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti