Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1702. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 1996, stran 2234.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 18. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 27/95) je Občinski svet občine Majšperk na seji dne 18. 3. 1996 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Majšperk za leto 1996
1
S proračunom Občine Majšperk za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun), se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Majšperk.
2
Predvideni prihodki občinskega proračuna za leto 1996 znašajo 340,257.158 tolarjev in sicer:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov:
– prihodki          321,257.158
– odhodki           340,257.158
b) račun financiranja:
– prihodki          19,000.000
– odhodki               –
3
Prihodki se razdelijo na financiranje zagotovljene porabe in na financiranje drugih nalog občine.
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev je zajeta v bilanci, ki je sestavni del proračuna.
4
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan, ki je tudi odredbodajalec.
5
Sredstva občinskega proračuna se uporabljajo namensko. Za nakup opreme in investicijska dela, ki presegajo vrednost, določeno za državni proračun, morajo dela biti oddana na podlagi javnega razpisa.
6
Sredstva proračuna se delijo v skladu z dinamiko prihodkov.
7
Za rezerve Občine Majšperk se izloča 0,5% prihodkov.
8
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerv občine ali pa se najame posojilo v višini največ 5% sprejetega občinskega proračuna, ki pa mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O začasni uporabi sredstev občinskih rezerv in o najetju posojila odloča župan Občine Majšperk.
9
Za realizacijo obveznosti občinskega proračuna za financiranje investicij v infrastrukturne objekte, se bo občina zadolžila v višini 19,000.000 SIT, kar predstavlja 9,58% sredstev za zagotovljeno porabo za leto 1995.
Pogodbo o najetju posojila v skladu s prejšnjim odstavkom sklene župan.
10
Župan Občine Majšperk je pooblaščen, da odloča o uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
11
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 402-21/96
Majšperk, dne 19. marca 1996.
Predsednica
Občinskega sveta
občine Majšperk
mag. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti