Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1698. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 1995, stran 2231.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 73/93, 57/94 in 14/95) ter 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95, 6/95) je Občinski svet občine Litija na 19. seji dne 9. 5. 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 1995
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 1995, ki zajema vse prihodke in odhodke ŽR proračuna Občine Litija ter račun financiranja.
2. člen
Realizacija bilance prihodkov in odhodkov proračuna ter računa financiranja za leto 1995 izkazuje naslednje stanje:
---------------------------------------------------------------
.        Bilanca prih. in odhodkov  Račun financiranja
---------------------------------------------------------------
Prihodki        862,211.087,22 SIT       0,00 SIT
Odhodki        779,414.252,85 SIT   18,942.780,00 SIT
Primanjkljaj           0,00 SIT       0,00 SIT
Presežek        82,796.834,37 SIT       0,00 SIT
---------------------------------------------------------------
3. člen
Upoštevaje podatke o realizaciji bilance prihodkov in odhodkov ter računa financiranja proračuna občine za leto 1995 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Litija v višini 63,854.054,37 SIT.
4. člen
Preneseni prihodki iz leta 1995, izkazani kot presežek v višini 63,854.054,37 SIT se razporedijo za naslednje namene:
1. presežek v višini 21,085.063,68 se razporedi v prihodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za izvedbo programa del iz nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1995,
2. presežek v višini 9,240.844,86 SIT se razporedi v prihodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za dokončanje odprave posledic neurja iz leta 1994 skladno s sprejetim programom,
3. presežek v višini 4,500.000 SIT se razporedi med prihodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za urejanje kmetijskih zemljišč,
4. presežek v višini 466.102 SIT se razporedi med prihodke proračuna za leto 1996 in se namensko porabi za izvajanje dejavnosti na področju požarnega varstva
5. presežek v višini 28,562.043,83 SIT se razporedi v prihodke proračuna Občine Litija za leto 1996.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja sta sestavni del tega odloka.
6. člen
Odlok o ZR proračuna Občine Litija za leto 1995 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 401-4/96
Litija, dne 9. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Litija
Franci Rokavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti