Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1695. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lendava, stran 2229.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 3/85), 14. člena sklepa o razpisu referenduma za uvedbo samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Lendava in 11. člena statutarnega sklepa Krajevne skupnosti Lendava, je svet Krajevne skupnosti Lendava na seji dne 29. 4. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Lendava
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Lendava, to je mesta Lendava in vasi Trimlini se po odločitvi krajanov na referendumu 21. 4. 1996 uvede krajevni samoprispevek v denarju.
2. člen
Samoprispevek se uvaja za dobo pet let, in sicer od 1. 7. 1996 do 30. 6. 2001.
S samoprispevkom bo predvidoma zbrano 85,000.000 SIT.
3. člen
Zbrana sredstva bodo uporabljena za naslednje namene:
– gradnjo enostranskega pločnika v Kranjčevi ulici od Marketa do novega pokopališča;
– ureditev javne razsvetljave v Kranjčevi ulici od križišča s Partizansko ulico do novega pokopališča;
– preplastitev poškodovanih asfaltnih površin vozišč v Rudarski, Tomšičevi, Cankarjevi ulici in Ulici Vladimirja Nazorja;
– preplastitev poškodovanih asfaltnih površin pločnikov na Partizanski ulici, v Ulici heroja Mohorja in delu Kranjčeve ulice;
– asfaltiranje pločnika od križišča Partizanske ulice in naselja Prekmurske brigade do Komunale;
– asfaltiranje pločnika v Kranjčevi ulici od dimnikarstva do vodnih izvirov;
– barvanje kandelabrov ulične razsvetljave in zamenjava dotrajanih;
– sofinanciranje ureditve pločnika s kolesarsko stezo do Trimlinov;
– ureditev parkirišča v Kovačevi ulici na lokaciji za nekdanjo glasbeno šolo;
– manjša vendar obvezna komunalno vzdrževalna dela po presoji organa opravljanja v KS Lendava.
4. člen
Vrstni red izvajanja del po programu iz prejšnjega člena tega sklepa določa za vsako leto svet Krajevne skupnosti Lendava.
5. člen
Samoprispevek plačujejo krajani s stalnim bivališčem v Lendavi in Trimlini, in sicer:
a) 2% od neto osebnih dohodkov in nadomestil iz delovnega razmerja;
b) 2% od neto prejemkov iz dopolnilnega delovnega razmerja in pogodbenega dela;
c) 1% od pokojnin;
č) 2% od neto zavarovalne osnove zavezancev iz samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti;
d) 2% od katastrskega dohodka za katerega se plača davek;
e) 2% od povprečnega osebnega dohodka preteklega leta v Občini Lendava plačujejo delavci na začasnem delu v tujini enkrat letno.
Zavezanci, ki imajo dohodek iz več virov, plačujejo samoprispevek za vsak dohodek posebej.
6. člen
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/84 in 48/86).
7. člen
Samoprispevek, ki ga zavezanci plačujejo od plač, nadomestil plač, pokojnin, pogodbenega dela in avtorskih honorarjev obračuna in odtegne izplačevalec osebnega dohodka.
Samoprispevek od drugih dohodkov bo obračunala in odtegovala ustrezna izpostava republiške uprave za javne prihodke.
Samoprispevek plačujejo zavezanci iz tega člena na žiro račun KS Lendava, št. 51920-842-059-0082705.
8. člen
Za zbiranje sredstev in izvajanje del je odgovoren svet KS Lendava. V primeru, da se zbere več sredstev kot je bilo predvideno v 2. členu tega sklepa ali ne pride do izvajanja planiranih del, kjer nastopa KS Lendava kot sovlagatelj, odloča o uporabi zbranih sredstev svet KS Lendava.
Pri sofinanciranju posameznih projektov odloča o višini vložka svet KS Lendava.
9. člen
Začasno prosta sredstva lahko svet KS Lendava presoja oziroma veže pri banki ali ustrezni finančni ustanovi, če oceni, da jih v določenem času ne bo mogoče aktivirati.
10. člen
Svet KS Lendava je dolžan za vsako leto veljavnosti samoprispevka do konca marca objaviti poročilo o prilivu in porabi samoprispevka v preteklem letu.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
sveta KS Lendava
Milan Vajda, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti