Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1690. Odlok o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja, stran 2222.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) in 18. ter 96. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 14. seji dne 3. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja
1. člen
V odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kranja (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/88 ter Uradni list RS, št. 70/94, 35/95 in 69/95) se v IV. poglavju POSEBNA MERILA in POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR v 73. členu OBMOČJE URE- JANJA S03/4-ŠORLIJEVO NASELJE na koncu točke 1. Merila in pogoji za posege v prostor doda besedilo, ki se glasi:
“Ureditvena enota 2b1
Dopustne so dozidave objektov, ki služijo funkcionalni dopolnitvi obstoječih objektov.”
2. člen
Za 73. členom se doda nov 73.a člen, ki se glasi:
“73.a člen
OBMOČJE UREJANJA R03/1 – STADION STANKO MLAKAR
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja ureditvenega načrta je na zemljišču parc. št. 311/5 k.o. Rupa dopustna gradnja športno rekreacijskega objekta ob pogojih iz 20. člena tega odloka.”
3. člen
Za 78. členom se doda nov 78.a člen, ki se glasi:
“78.a člen
OBMOČJE UREJANJA M04/2 - komunalna cona 2
1. Merila in pogoji za posege v prostor
Do sprejetja zazidalnega načrta je na zemljišču parc. št. 1292/1 k.o. Primskovo dopustna gradnja poslovno proizvodnega objekta.”
4. člen
88. člen odloka se črta.
5. člen
V 106. členu OBMOČJE UREJANJA S13/1 - ČIRČE se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Dopolnilne gradnje, razen končnih objektov, gradnje prizidkov in nadzidave, razen v ureditveni enoti 2b/2, niso dovoljene.”
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-014/84-04
Kranj, dne 22. aprila 1996.
Predsednik
Mestnega sveta
mestne občine Kranj
Branko Grims l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti