Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1679. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1995, stran 2216.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) ter 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) je Občinski svet občine Kamnik na 15. seji dne 8. maja 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 1995, katerega sestavni del so tudi zaključni računi rezervnega sklada proračuna in sredstev kupnin od prodanih stanovanj.
Sprejme se zaključni račun žiro računa Upravnega organa Občine Kamnik za leto 1995:
– Upravni organ Občine Kamnik, št. žiro računa: 50140-637-813087.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna Občine Kamnik za leto 1995 izkazuje:
a) na rednem računu proračuna št. žiro računa:
  50140-630-810300
  prihodke v višini           1.422,910.925,54
  odhodke v višini           1.330,520.336,59
  presežek prihodkov nad
  odhodki v višini             92,390.588,95
b) na podpartiji Republiška sredstva
  za osnovno izobraževanje,
  št. žiro računa: 50140-630-2810300
  prihodke v višini            508,173.668,10
  odhodke v višini            508,162.083,30
  presežek prihodkov nad odhodki
  v višini                   11.584,80
c) na podpartiji Republiška sredstva
  za otroško varstvo, št. žiro računa: 50140-630-3810300
  prihodke v višini             5,425.198,40
  odhodke v višini             5,425.198,40
  presežek prihodkov nad odhodki v višini      0,00
č) na podpartiji Sredstva kupnin od
  odprodanih stanovanj,
  št. žiro računa: 50140-630-4810300
  prihodke v višini            103,758.802,50
  odhodke v višini             56,990.093,46
  presežek prihodkov nad odhodki
  v višini                 46,768.709,04
d) na računu Rezervni sklad Občine Kamnik,
  št. žiro računa: 50140-750-810300
  prihodke v višini             9,870.492,60
  odhodke v višini             4,356.000,00
  presežek prihodkov nad odhodki      5,514.492,60
2. Zaključni račun Upravnega organa Občine Kamnik za leto 1995 izkazuje:
a) na računu Upravni organ Občine Kamnik,
  št. žiro računa: 50140-637-813087
  prihodke v višini            154,824.272,80
  odhodke v višini            143,220.408,10
  presežek prihodkov nad odhodki
  v višini                 11,603.864,70
3. člen
l. Presežek prihodkov nad odhodki na računu proračuna v višini 92,390.588,95 se prenese na prihodke proračuna za leto 1996 za:
a) pokritje v letu 1995 danih avansov in izločenih sredstev za investicije,
b) pokritje neplačanih terjatev iz leta 1995,
c) pokritje v letu 1996 sprejetih obveznosti.
2. Presežek prihodkov nad odhodki na podpartiji proračuna Republiška sredstva za osnovno izobraževanje v višini 11.584,80 se prenese na prihodke ločenega računa proračuna Občine Kamnik za izobraževanje za leto 1996.
3. Presežek prihodkov nad odhodki na podpartiji proračuna sredstva kupnin od odprodanih stanovanj v višini 46,768.709,04, se prenese na prihodke proračuna Občine Kamnik za leto 1996 za stanovanjske namene.
4. Presežek prihodkov nad odhodki na računu Rezervni sklad Občine Kamnik v višini 5,514.492,60 se prenese na prihodke rezervnega sklada Občine Kamnik za leto 1996.
5. Presežek prihodkov nad odhodki na računu Upravni organ Občine Kamnik v višini 11,603.864,70 se prenese na prihodke računa Upravni organ občine Kamnik za leto 1996.
4. člen
Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-0032/96-3-1
Kamnik, dne 8. maja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Kamnik
Igor Podbrežnik, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti