Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1673. Sklep o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine Dornava - v naseljih: Bratislavci, Brezovci, Dornava, Lasigovci, Mezgovci ob Pesnici, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci, stran 2209.

Na podlagi 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list RS, št. 35/85) in 49. člena statuta Občine Dornava ter sklepa o razpisu referenduma in izidu referenduma dne 21. 4. 1996 je Občinski svet občine Dornava dne 29. 4. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi občinskega samoprispevka za območje Občine Dornava – v naseljih: Bratislavci, Brezovci, Dornava, Lasigovci, Mezgovci ob Pesnici, Polenci, Polenšak, Prerad, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci
1. člen
Za območje Občine Dornava v naselju Dornava se po odločitvi občanov na referendumu dne 21. 4. 1996 uvede občinski samoprispevek v denarju (v nadaljnjem besedilu: samoprispevek) za financiranje:
1. gradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Franja Žgeča v Dornavi (50% zbranih sredstev),
2. financiranje programov vaškega odbora (50% zbranih sredstev).
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Občine Dornava št. 52400-842-024-0082656 pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enoti Ptuj.
Za območje Občine Dornava v naselju Mezgovci pri Pesnici se po odločitvi občanov na referendumu dne 21. 4. 1996 uvede občinski samoprispevek v denarju (v nadaljnjem besedilu: samoprispevek) za financiranje:
1. gradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Franja Žgeča v Dornavi (50% zbranih sredstev),
2. financiranje programov vaškega odbora (50% zbranih sredstev).
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Občine Dornava št. 52400-842-024-0082661 pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enoti Ptuj.
Za območje Občine Dornava v naseljih: Brezovci, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Žamenci se po odločitvi občanov na referendumu 21. 4. 1996 uvede občinski samoprispevek v denarju (v nadaljnjem besedilu: samoprispevek) za financiranje:
1. gradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Franja Žgeča v Dornavi (40% zbranih sredstev),
2. financiranje programov vaškega odbora (60% zbranih sredstev).
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Občine Dornava št. 52400-842-024-0082677 pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enoti Ptuj.
Za območje Občine Dornava v naseljih: Bratislavci, Lasigovci, Polenci, Polenšak in Prerad se po odločitvi občanov na referendumu 21. 4. 1996 uvede občinski samoprispevek v denarju (v nadaljnjem besedilu: samoprispevek) za financiranje:
1. gradnja prizidka k Osnovni šoli dr. Franja Žgeča v Dornavi (40% zbranih sredstev),
2. financiranje programa vaškega odbora (60% zbranih sredstev).
Sredstva samoprispevka se bodo zbirala na žiro računu Občine Dornava št. 52400-842-024-0082682 pri Agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, org. enoti Ptuj.
2. člen
Samoprispevek se uvaja za obdobje petih let, in sicer od 1. 6. 1996 do 31. 5. 2001.
3. člen
Nadzor nad zbiranjem in uporabo sredstev bo opravljal Občinski svet občine Dornava, ki bo enkrat letno poročal zboru občanov o uporabi zbranih sredstev samoprispevka.
4. člen
Samoprispevek bodo plačevali občani, in sicer:
– zavezanci, ki imajo plačo iz delovnega razmerja oziroma nadomestila ter druge dohodke in prejemke, ki imajo značaj plače, po stopnji 2% od neto plače oziroma nadomestila;
– zavezanci, ki imajo dohodek od opravljanja dejavnosti po stopnji 2% od te osnove in 3% od dobička;
– 5% od avtorskih pravic;
– zavezanci, ki prejemajo pokojnino, po stopnji 1% od izplačane pokojnine, razen tistih, katerih pokojnina je enaka ali nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo;
– zavezanci, ki imajo dohodek od kmetijske dejavnosti, po stopnji 5% letno od katastrskega dohodka gozdnih in negozdnih površin ter
– zdomci 200 DEM letno v tolarski protivrednosti.
5. člen
Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač in pokojnin. Kmetijskim proizvajalcem in obrtnikom bo obračunavala in odtegovala samoprispevek Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Ptuj.
Ob vsakem izplačilu oziroma nakazilu samoprispevka se Občini Dornava dostavi seznam zaposlenih oziroma upokojencev, za katere se nakazuje samoprispevek.
Zavezanci, ki so zaposleni v tujini plačujejo samoprispevek enkrat letno na žiro račun Občine Dornava, in sicer do 31. 12. tekočega leta. Občina Dornava pošlje zavezancem položnice.
6. člen
Zavezanci za občinski samoprispevek so občani, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Dornava.
7. člen
Plačevanje samoprispevka so oproščeni zavezanci po določilih 12. člena zakona o samoprispevku.
8. člen
Višino sredstev za posamezne namene in vrstni red izvajanja programa določi občinski svet s programom in finančnim načrtom, za programe vaških odborov na njihov predlog.
9. člen
Družbeni nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor občine.
Občinski svet lahko začasno prosta sredstva samoprispevka vroči oziroma veže za določen čas.
10. člen
S samoprispevkom se bo zbralo predvidoma 11,000.000 SIT letno.
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-28-2/96
Dornava, dne 29. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dornava
Jožef Hojnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti