Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1672. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dol pri Ljubljani, stran 2209.

Na podlagi 29., 64. in 73. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94, 14/95; 20/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS) ter 16. in 72. člena statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Dol pri Ljubljani na 14. seji dne 16. 4. 1996 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Dol pri Ljubljani
1. člen
Šestnajsta alinea 9. člena se črta.
2. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Župan zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.
Če se odločitev sveta nanaša na zadeve, ki so bile z zakonom poverjene občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.”
3. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v občini.”
4. člen
V 50. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
“Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.”
Št. 33/96
Dol pri Ljubljani, dne 16. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Dol pri Ljubljani
Anton Silvester Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti