Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1996 z dne 24. 5. 1996

Kazalo

1664. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana - zaselek Bukovje v Krajevni skupnosti Polana, stran 2202.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter 3. in 56. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94) je svet Krajevne skupnosti Polana na seji dne 5. 2. 1996 sprejel
S K L E P
o uvedbi krajevnega samoprispevka za naselje Mala Polana – zaselek Bukovje v Krajevni skupnosti Polana
1. člen
Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 21. 4. 1996 se za območje zaselka Bukovje v naselju Mala Polana (od h. št. 1 do 55) uvede krajevni samoprispevek.
2. člen
Sredstva krajevnega samoprispevka se bodo uporabljala za ureditev ulične razsvetljave in komunalnih zadev.
3. člen
Samoprispevek se uvede za dobo petih let, in sicer od 1. 6. 1996 do 31. 5. 2001.
4. člen
S krajevnim samoprispevkom se bo predvidoma zbralo 5,500.000 SIT. Višina sredstev za posamezne namene se določi s programom in finančnim načrtom krajevne skupnosti v skaldu z določbo iz 4. člena sklepa o razpisu referenduma (Uradni list RS, št. 13/96).
5. člen
Samoprispevek bodo plačevali krajani s stalnim bivališčem na območju naselja Mala Polana – zaselek Bukovje, od h. št. 1 do 55, in sicer:
– 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu,
– 2% od pokojnine,
– 3% od neto zavarovalne osnove zavezancev, ki opravljajo samostojno dejavnost,
– 5% od katastrskega dohodka,
– 250 DEM letno – v tolarski protivrednosti – občani, ki so na začasnem delu v tujini.
6. člen
Samoprispevek se ne plačuje od prejemnikov iz socialnovarstvenih pomoči, od priznavalnin, invalidnin in drugih prejemkov po predpisih o vojaških in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od štipendij učencev ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od OD delavcev in drugih krajanov, ki ne presega zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom. Znesek obračunanega in odtegnjenega samoprispevka od OD delavcev ne sme biti večji od razlike med akontacijo OD in zneska OD, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavcev, določenega z zakonom.
7. člen
S krajevnim samoprispevkom zbrana sredstva se bodo namenila za izvajanje programov iz 2. člena tega sklepa, obračunavale in odvajale na žiro račun Krajevne skupnosti Polana št. 51920-842-015-0082079 pa ga bodo delovne organiazcije, skupnosti, zasebni podjetniki, obrtniki in drugi, ob vsakem izplačilu osebnega dohodka ter nadomestil. Krajevni samoprispevek, ki ga plačujejo krajani iz katastrskega dohodka pa odmerja in odvaja Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Lendava.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem in porabo sredstev samoprispevka bo opravljal svet Krajevne skupnosti Polana, ki bo enkrat letno obvezno poročal zboru krajanov o uporabi zbranih sredstev.
9. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Velika Polana, dne 25. aprila 1996.
Predsednik
sveta KS Polana
Alojz Kramar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti