Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1996 z dne 19. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1996 z dne 19. 4. 1996

Kazalo

1312. Aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, stran 1831.

A N E K S
h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 14/94, 15/94)
1
Določi se dodatek k osnovni plači delovnega mesta zdravnika oziroma zobozdravnika (v nadaljevanju: zdravniški dodatek), ki od 1. maja 1996 dalje znaša 0,64 vrednosti količnika izhodiščne plače za prvi tarifni razred, dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in 6,94% vrednosti tarifnega razreda, v katerega je zdravnik na podlagi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94) razporejen z napredovanjem.
2
Zdravniški dodatek iz prejšnje točke se na dan 1. julija 1996 poveča za 10%, dodatek z dne 1. julija na dan 1. oktobra 1996 za 36,6% in dodatek z dne 1. oktobra 1996 na dan 1. decembra 1996 za 13,33%.
Dodatki v višini iz prejšnjega odstavka se izplačujejo do uskladitve kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike z zakonom o zdravnikih.
3
Za čas od 1. februarja 1996 do 30. aprila 1996 pripada zdravnikom in zobozdravnikom iz 1. točke dodatek za vsak mesec 0,90 količnika izhodiščne plače za I. tarifni razred dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. Izplačilo se opravi najkasneje do 15. maja 1996.
4
Dodatki za zdravnike in zobozdravnike na podlagi tega aneksa ter dodatki na podlagi 89.b in 89.c člena sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 19/96), se izključujejo.
5
Aneks začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 12. aprila 1996.
Podpisniki:
Ljubljana, dne 17. aprila 1996.
FIDES-Sindikat zdravnikov
in zobozdravnikov Slovenije
Konrad Kuštrin, dr. med. l. r.
Ministrstvo za zdravstvo
doc. dr. Božidar Voljč l. r.
Ljubljana, dne 18. aprila 1996.
ZSSS-Sindikat zdravstva in
socialnega skrbstva Slovenije
prim. Kurt Kancler, dr. med. l. r.
Zdravniška zbornica Slovenije
Erih Šerbec l. r.
Ljubljana, dne 18. aprila 1996.
Sindikat zdravstva in
socialnega varstva Slovenije
Igor Kodrič, dr. med. l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji kolektivne pogodbe, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 18. 4. 1996 pod zap. št. 37/1 in št. spisa 121-03-009/94.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti