Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1204. Razpis rednih volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje, stran 1698.

Na podlagi 28. in 111. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94), 1. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 70/95) in 10., 41. in 106. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95)
R A Z P I S U J E M
redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
1. Redne volitve v svete krajevnih skupnosti Čatež, Dobrnič, Dol. Nemška vas, Knežja vas, Mirna, Mokronog, Račje selo, Svetinje, Sela pri Šumberku, Šentlovrenc, Šentrupert, Štefan, Trebelno, Trebnje, Veliki Gaber in Velika Loka, bodo v nedeljo 23. 6. 1996.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 15. 4. 1996.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinska volilna komisija in volilne komisije krajevnih skupnosti.
Št. 008-1/96-10
Trebnje, dne 9. aprila 1996.
Župan
Občine Trebnje
Ciril Pungartnik l. r.