Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1202. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Škofljica za leto 1996, stran 1697.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Škofljica na izredni seji dne 6. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Škofljica za leto 1996
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Škofljica za leto 1996 se financira javna poraba Občine Škofljica na podlagi proračuna nekdanje Občine Vič-Rudnik in Skupščine Mesta Ljubljane za leto 1994, povečan za odstotek rasti, podan v merilih Ministrstva za finance za leto 1995.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se porabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin.
3. člen
Prihodki in izdatki proračunskih sredstev bodo sestavni del proračuna občine za leto 1996.
4. člen
Za tekoče usklajevanje aktivnosti v zvezi z realizacijo 1. člena tega odloka, za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev, je zadolžen župan občine.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1996 naprej.
Št. 578/96
Škofljica, dne 20. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofljica
Ivan Jordan l. r.