Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1200. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990, in sicer osnutek programskih zasnov za rekonstrukcijo ceste R 314 in osnutka odloka o lokacijskem načrtu za..., stran 1696.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 10/84, 37/85, 39/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 47/93) in 18. ter 86. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na seji dne 28. 3. 1996 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 in sicer osnutek programskih zasnov za rekonstrukcijo ceste R 314 in osnutka odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R 314 v Škofji Loki
odsek 1076 od km 15.550 do km 15.700
odsek 1077 od km 0.000 do km 0.590
1
Javno se razgrnejo spremembe in dopolnitve družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (UVG, št. 14/86, 11/87, 3/89, UL RS, št. 47/93, popr. 8/94) in sicer osnutek programskih zasnov za rekonstrukcijo ceste R 314 in osnutek odloka o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo ceste R 314 v Škofji Loki, ki ga je pod št. proj. 1033 izdelal PA prostor d.o.o. Ljubljana, v januarju 1996.
2
Osnutek programskih zasnov in osnutek odloka o lokacijskem načrtu se javno razgrne, za čas enega meseca od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije, v prostorih Občine Škofja Loka, Mestni trg št. 15, v veži drugega nadstropja.
3
V času javne razgrnitve bo organizirana javna razprava in sicer v torek 23. aprila 1996 ob 17. uri v Kinodvorani Sora Škofja Loka.
4
Občani, podjetja in skupnosti dajo v času javne razgrnitve pisne pripombe in predloge k osnutku razgrnjenih dokumentov, ki jih naslovijo na Oddelek za okolje in prostor Občine Škofja Loka.
5
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na oglasni deski Občine Škofja Loka, Krajevni skupnosti Škofja Loka–mesto in Krajevni skupnosti Kamnitnik.
Št. 352-5/94
Škofja Loka, dne 28. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Škofja Loka
Pavel Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost