Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1198. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove ter osnutka zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono Sejmišče Šentjernej, stran 1695.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95), prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Šentjernej na 14. seji dne 1. 4. 1996 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove ter osnutka zazidalnega načrta za proizvodno-servisno cono Sejmišče Šentjernej
1. člen
Javno se razgrne osnutek programske zasnove za izdelavo zazidalnega načrta proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej kot dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Šentjernej za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnitev 1996 ter osnutek zazidalnega načrta proizvodno-servisne cone Sejmišče Šentjernej.
2. člen
Osnutka iz 1. člena tega sklepa bosta razgrnjena v prostorih Občine Šentjernej vsak delovni dan od 7. do 15. ure, trideset dni od objave v Uradnem listu RS.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava obeh osnutkov.
Obveščanje občanov o javni obravnavi bo organizirano na krajevno običajen način.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi, društva in občani lahko podajajo pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju razgrnitve ali pa jih pismeno pošljejo na Občino Šentjernej.
Št. 061-95/186
Šentjernej, dne 1. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Šentjernej
Alojz Simončič l. r.