Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1190. Sklep o številu članov svetov in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Pertoča in svete Vaških skupnosti Fikšinci, Pertoča, Ropoča in Večeslavci, stran 1685.

Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah ZLV-C (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je svet Krajevne skupnosti Pertoča na seji dne 9. 12. 1995 sprejel
S K L E P
o številu članov svetov in določitvi volilnih enot za prve volitve v svet Krajevne skupnosti Pertoča in svete Vaških skupnostih Fikšinci, Pertoča, Ropoča in Večeslavci
1
S tem sklepom svet Krajevne skupnosti Pertoča določa število članov sveta Krajevne skupnosti Pertoče in število članov sveta Vaških skupnostih Fikšinci, Pertoča, Ropoča in Večeslavci ter volilne enote za prve volitve članov v svete omenjenih skupnosti.
2
Prvi svet Krajevne skupnosti Pertoča šteje deset članov.
Prvi sveti vaških skupnosti štejejo v Fikšincih štiri člane, Pertoči pet članov, Ropoči štiri člane in Večeslavcih pet članov.
3
Za volitve članov sveta krajevne skupnosti in članov svetov vaških skupnostih se oblikujejo 4 volilne enote.
1. Volilna enota obsega naselje Fikšinci. V volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti in štiri člane sveta vaške skupnosti.
2. Volilna enota obega naselje Pertoča. V volilni enoti se voli tri člane sveta krajevne skupnosti in pet članov sveta vaške skupnosti.
3. Volilna enota obsega naselje Ropoča. V volilni enoti se voli dva člana sveta krajevne skupnosti in štiri člane sveta vaške skupnosti.
4. Volilna enota obsega naselje Večeslavci. V volilni enoti se voli tri člane sveta krajevne skupnosti in pet članov sveta vaške skupnosti.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pertoča, dne 4. aprila 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Pertoča
Anton Haužar l. r.