Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1189. Sklep o številu članov svetov in določitvi volilnih enot za prve volitve v Vaške skupnosti Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Rogašovci, Serdica in Sotina, na območju Krajevne skupnosti Rogašovci, stran 1685.

Na podlagi šestega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ZLV-C je Občinski svet občine Rogašovci na seji dne 30. 3. 1996 sprejel
S K L E P
o številu članov svetov in določitvi volilnih enot za prve volitve v Vaške skupnosti Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Rogašovci, Serdica in Sotina, na območju Krajevne skupnosti Rogašovci
1
S tem sklepom Občinski svet občine Rogašovci določa število članov svetov Vaških skupnosti, na območju Krajevne skupnosti Rogašovci in volilne enote za prve redne volitve članov v svete omenjenih vaških skupnosti.
2
Za volitve članov svetov vaških skupnosti na območju Krajevne skupnosti Rogašovci se oblikuje 6 volilnih enot.
3
Volilne enote in število članov svetov vaških skupnosti:
1. Volilna enota obsega naselje Kramarovci. V volilni enoti se voli tri člane sveta.
2. Volilna enota obsega naselje Nuskova. V volilni enoti se voli pet članov sveta.
3. Volilna enota obsega naselje Ocinje. V volilni enoti se voli tri člane sveta.
4. Volilna enota obsega naselje Rogašovci. V volilni enoti se voli 5 članov sveta.
5. Volilna enota obsega naselje Serdica. V volilni enoti se voli 7 članov sveta.
6. Volilna enota obsega naselje Sotina. V volilni enoti se voli pet članov sveta.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 24/96
Rogašovci, dne 30. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus, ek. l. r.