Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1187. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogašovci, stran 1684.

Na podlagi 22. člena statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 48/95 in 2/96) je Občinski svet občine Rogašovci na seji dne 30. 3. 1996 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Rogašovci
1. člen
V 72. členu se v drugem odstavku črta beseda “odbor” in se nadomesti z besedo “svet”.
2. člen
V 73. členu se v drugem odstavku črtata besedi “vaški odbor” in se nadomestita z besedami “svet vaške skupnosti”.
3. člen
V 74. členu se v prvem odstavku črta beseda “odbor” in se nadomesti z besedo “svet”.
4. člen
V 76. členu se v drugem odstavku črtajo besede “odbor” in “ vaškega odbora” ter se nadomestijo z besedami “svet” in “ sveta vaške skupnosti”.
5. člen
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 27/96
Rogašovci, dne 30. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogašovci
Franc Knaus, ek. l. r.