Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1179. Sklep o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci in določitvi volilne enote za volitve članov sveta krajevne skupnosti, stran 1681.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) ter določil člena statuta Krajevne skupnosti Bakovci je svet Krajevne skupnosti Bakovci na seji dne 30. marca 1996 sprejel
S K L E P
o določitvi števila članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci in določitvi volilne enote za volitve članov sveta krajevne skupnosti
1. člen
S tem sklepom se določa število članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci in določa volilna enota za volitve članov sveta krajevne skupnosti.
2. člen
Svet krajevne skupnosti Bakovci šteje sedem članov.
3. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Bakovci se določi 1 volilna enota, v katerih se voli skupno sedem članov sveta krajevne skupnosti.
Volilna enota obsega celotno območje naselje Bakovci.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na krajevno običajen način.
Bakovci, dne 30. marca 1996.
Predsednik
sveta Krajevne skupnosti
Bakovci
Alojz Lukač l. r.