Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1177. Razpis rednih volitev v svet Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji in svet Krajevne skupnosti Mozirje, stran 1680.

Na podlagi 111. člena v zvezi z 28. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni lsit RS, št. 72/93, 7/94, 33/94) in 44. člena statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95)
R A Z P I S U J E M
redne volitve v svet Krajevne skupnosti Rečica ob Savinji in svet Krajevne skupnosti Mozirje
1. Redne volitve v svet KS Rečica ob Savinji in svet KS Mozirje se opravijo v nedeljo 23. 6. 1996.
2. Za dan razpisa volitev, v katerem začnejo teči roki za volilna opravila, se šteje 12. 4. 1996.
3. Za izvedbo volitev skrbi Občinska volilna komisija občine Mozirje.
Št. 008-1/96-13
Mozirje, dne 5. aprila 1996.
Župan
Občine Mozirje
Jakob Presečnik l. r.