Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1173. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1995, stran 1678.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 106. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95) je Občinski svet občine Lendava na 12. seji dne 28. marca 1996 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Lendava za leto 1995
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Lendava za leto 1995, ki obsega:
.                                    SIT
– skupne prihodke po bilanci proračuna  v višini        863,087.289
– skupne odhodke po bilanci proračuna  v višini        783,891.539
– presežek prihodkov nad odhodki proračuna  v višini      79,195.750
2. člen
Presežek prihodkov po bilanci proračuna za leto 1995 v višini 79,195.750 SIT se razporedi v prihodke za leto 1996.
3. člen
Sprejme se obračun stalne proračunske rezerve za leto 1995, ki obsega:
.                                    SIT
– prihodki za leto 1995 v višini                 4,230.000
– poraba sredstev za leto 1995 v višini                  0
– presežek prihodkov nad odhodki v višini             4,230.000
4. člen
Presežek prihodkov stalne proračunske rezerve za leto 1995 v višini 4,230.000 SIT se razporedi v prihodke za leto 1996.
5. člen
Realizacija bilance prihodkov in odhodkov proračuna Občine Lendava za leto 1995 ter realizacija prihodkov in odhodkov stalne proračunske rezerve Občine Lendava za leto 1995 sta sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-3/96-2
Lendava, dne 28. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost