Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1172. Spremembe statuta Občine Lendava, stran 1678.

Na podlagi 134. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95) ter zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občine (Uradni list RS, št. 29/95) je Občinski svet občine Lendava na 12. seji dne 28. 3. 1996 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Lendava
1. člen
V 17. členu statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95) se črta petnajsta alinea, ki glasi:
“– izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj”.
2. člen
Spremembe in dopolnitve statuta Občine Lendava prično veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01300-0002/95
Lendava, dne 28. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.