Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1170. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki, stran 1677.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki na seji dne 11. 3. 1996 sprejel
S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v Svet Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki
1
Svet Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki šteje trinajst članov.
2
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krki se določi 10 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Oštrc, Avguštine, Dolšce, Jablance – voli se en član,
2. volilna enota – Črneča vas, Črešnjevec, Vrbje, Vrtača – voli se en član,
3. volilna enota – Doljna Prekopa, Gornja Prekopa, Dobrava – voli se dva člana,
4. volilna enota – Dobe, Zaboršt – voli se en član,
5. volilna enota – Kostanjevica na Krki – voli se tri člane,
6. volilna enota – Globočice, Karlče, Slinovce – voli se en član,
7. volilna enota – Malence, Sajevce, Koprivnik – voli se en član,
8. volilna enota – Orehovec, Grič – voli se en član,
9. volilna enota – Velike Vodenice, Male Vodenice, Ržišče – voli se en član,
10. volilna enota – Kočarija, Ivanjše, Podstrm – voli se en član.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-1/96-1/11
Kostanjevica na Krki, dne 11. marca 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Kostanjevica na Krki
Milan Herakovič l. r.