Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1165. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Veliki Podlog, stran 1676.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Veliki Podlog na seji dne 1. 3. 1996 sprejel
S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v Svet Krajevne skupnosti Veliki Podlog
1
Svet Krajevne skupnosti Veliki Podlog šteje sedem članov.
2
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Veliki Podlog se določi 5 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Veliki Podlog, Pristava – voli se tri člane,
2. volilna enota – Gorica – voli se en član,
3. volilna enota – Jelše – voli se en član,
4. volilna enota – Mali Podlog – voli se en član,
5. volilna enota – Gržeča vas – voli se en član.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-1/96-1/11
Veliki Podlog, dne 1. marca 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Veliki Podlog
Ivan Arh l. r.