Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1159. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Krško, stran 1674.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Krško na seji dne 5. 3. 1996 sprejel
S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v Svet Krajevne skupnosti Krško
1
Svet Krajevne skupnosti Krško šteje petnajst članov.
2
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Krško se določi 9 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Gornje, Srednje in Spodnje Pijavško – voli se en član,
2. volilna enota – Pod Goro, Valvasorjevo nabrežje, Gunte, št. 6, 8, 8a, Hočevarjev trg, Šoferska ulica, Bohoričeva ulica, Gasilska ulica, Dalmatinova ulica in Cesta krških žrtev od št. 1–83 – voli se dva člana,
3. volilna enota – Trška gora, Narpel, Cesta krških žrtev od št. 84–129 (do križišča z Leskovško cesto), Humekova ulica, Gubčeva ulica št. 1, 2, 2a, 3 – voli se en član,
4. volilna enota – Gubčeva ulica razen št. 1, 2, 2a, 3, Ulica Milke Kerin, Mencingerjeva ulica, Leskovška cesta od št. 1 do 27a, Kovinarska ulica, Pavlinova ulica, Grünova ulica, Pod Pristavo, Rostoharjeva ulica, Cesta krških žrtev od št. 130 do 145a – voli se dva člana,
5. volilna enota – Bučerca in Sremič – voli se en član,
6. volilna enota – Cesta 4. julija od št. 1 do 35 in št. 37, Zdolska ulica št. 1, 3, 5, Sotelsko, Prešernova ulica, Savska pot, Na bregu, Vrtna ulica, Strma pot, Ulica Nikole Tesla, Kajuhova ulica, Lapajnetova ulica, Trdinova ulica, Trubarjeva ulica, Stritarjeva ulica, razen št. 4, 6, 8, ulica Pot na Polšco od št. 1 do 40 in št. 42, Sremiška cesta št. 33, 33a, 35, 37, Šolska ulica št. 1 – voli se dva člana,
7. volilna enota – Zdolska cesta, razen št. 1, 3, 5 (severna stran), Šolska ul., razen št. 1, Župančičeva ul., Kvedrova ul., Tomšičeva ul., Strmeckijeva ul., Majcnova ul., Kidričeva ul., Sremiška cesta, razen št. 33, 33a, 35, 37, Ulica Tončke Čečeve, Ulica Ilije Gregoriča, ulica Pot na Polšco št. 41 in od št. 43 do 76, Stritarjeva ul. št. 4, 6, 8, naselje Kremen – voli se dva člana,
8. volilna enota – Tovarniška ul., Ribiška ul., Kolodvorska ul., Aškrčeva ul., Cesta 4. julija št. 36 in od št. 38 do 99, št. 105, 107, 115, 115a, 117, 119, 121, 123, 125 in 127 (južni del), Rozmanova ul., Trg Matije Gubca, Zdolska cesta – južna stran, Na Resi, Papirniška ulica, Cankarjeva ul., Sovretova ul., Levstikova ul., Jurčičeva ul., Kratka pot, Erjavčeva ul., Ul. Slavka Rožanca, Delavska ul., Kurirska pot št. 7, Partizanska pot št. 1, 3, 3a – voli se tri člane,
9. volilna enota – Kurirska pot, razen št. 7, Cesta 4. julija od št. 100 do 104, 106, od št. 108 do 114, 116, 116a, 118, 120, 120a, 122, 124, 126, od št. 128 do 189, Partizanska pot, razen št. 1, 3, 3a, Poljska pot, Pot na Libno, Ob potoku, Ilirska ul., Naselje NEK, Vrbina – voli se en član.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-1/96-1/11
Krško, dne 5. marca 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Krško
Jože Habinc l. r.