Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1157. Sklep o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v svet Krajevne skupnosti Senovo, stran 1673.

Na podlagi petega in sedmega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Senovo na seji dne 4. 3. 1996 sprejel
S K L E P
o številu članov sveta in določitvi volilnih enot za volitve v Svet Krajevne skupnosti Senovo
1
Svet Krajevne skupnosti Senovo šteje trinajst članov.
2
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Senovo se določi 8 volilnih enot, in sicer:
1. volilna enota – Titova od 1 do 84a, Cankarjeva, Bohoričeva, Gubčeva, Cesta bratov Zorko, Pot na Armez, Kajuhova in Bračičeva ulica – voli se dva člana,
2. volilna enota – Titova od 85 do 120, Ulica 9. februarja, Kvedrova, Prešernova ulica, Ulica senovskih borcev, Bohorska cesta, Trg XIV. divizije, Partizanska cesta in Trg rudarjev – voli se tri člane,
3. volilna enota – Rudarska, Šercerjeva, Delavska ulica, Cesta kozjanskega odreda, Cesta 3. julija, Cesta 1. maja, Tomšičeva cesta in Cesta Ilije Gregoriča – voli se tri člane,
4. volilna enota – Mali Kamen in Reštanj št. 66 in 72 – voli se en član,
5. volilna enota – Reštanj, razen št. 66, 72, od št. 87 do 92 – voli se en član,
6. volilna enota – Brezje pri Dovškem, Kališovec, Gornji Leskovec in Stranje od št. 1 do 21 in št. 36 – voli se en član,
7. volilna enota – Dobrava, Stranje od št. 22 do 35 in Reštanj št. od 87 do 92 – voli se en član,
8. volilna enota – Dovško in Šedem – voli se en član.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-1/96-1/11
Senovo, dne 4. marca 1996.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Senovo
Ludvik Grilc l. r.

AAA Zlata odličnost