Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/1996 z dne 12. 4. 1996

Kazalo

1151. Sklep o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 1996, stran 1662.

Na podlagi 1. člena ustavnega zakona za izvedbo ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91) in 40. člena zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/88) in 21. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 31/95) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na seji dne 28. 3. 1996 sprejel
S K L E P
o določitvi višine letnih povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje v Občini Gornji Petrovci za leto 1996
1. člen
Uporabniki cest plačujejo za kmetijske traktorje letna povračila – za dobo 12 mesecev – za uporabo ceste glede na moč motorja v naslednjih višinah:
.                              SIT
– do 16 kW      (do 25 KM)              2.100
– nad 18 kW do 28 kW (od 26 do 40 KM)           3.200
– nad 28 kW do 46 kW (od 41 do 63 KM)           4.000
– nad 46 kW do 60 kW (od 64 do 82 KM)           4.900
– nad 60 kW     (nad 82 KM)             6.200
2. člen
Sredstva povračil iz 1. člena tega sklepa zbirajo krajevne skupnosti. Za zbiranje oziroma izterjavo pristojbin so odgovorni sveti krajevnih skupnosti.
3. člen
Sredstva, pridobljena iz povračil za uporabo cest za kmetijske traktorje so dohodek krajevnih skupnosti in se uporabljajo za redno vzdrževanje in varstvo cest, ki so v upravljanju krajevnih skupnosti.
Vsak lastnik traktorja je dolžan v skladu z zakonom o cestah predpisano povračilo za uporabo cest plačati. Kolikor ne plača v določenem roku, se ga izterja po veljavnih predpisih.
4. člen
Višina povračil se med letom usklajuje v skladu z dvigom pristojbin za ostala motorna vozila. Sklep o tem sprejme občinski svet.
5. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah.
Št. 419-1/96
Gornji Petrovci, dne 29. marca 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornji Petrovci
Karel Hari, dipl. inž. agr. l. r.