Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1996 z dne 22. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1996 z dne 22. 3. 1996

Kazalo

952. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife, stran 1356.

Na podlagi tretjega odstavka 9. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske tarife
1. člen
V uredbi o kombinirani nomenklaturi carinske tarife (Uradni list RS, št. 75/95 in 15/96) se priloga, ki je sestavni del uredbe spremeni v naslednjem:
1.) pri tarifni oznaki 030799 180 se v koloni 4 doda stopnja "2";

2.) tarifna oznaka 2505 10 000 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"2505 10 00 - silikatni in kremenov pesek:

*2505 10 01 - - kremenov pesek za proizvodnjo

 stekla - 5

*2505 10 09 - - drugi - 5"3.) tarifna oznaka 3906 90 000 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"3906 90 00 - drugi:

*3906 90 001 - - policianoakrilat - 12

*3906 90 009 - - drugi - 12"4.) tarifna oznaka 3907 99 100 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"3907 99 10 - - - s hidroksilnim številom
 do vključno 100:

*3907 99 101 - - - - polibutilentereftalat - 10

*3907 99 109 - - - - drugi - 10"5.) tarifna oznaka 3920 10 400 in pripadajoče besedilo se črta in
nadomesti z naslednjim:

"3920 10 40 - - - drugo:

*3920 10 401 - - - - večslojne folije s prevladujočim

 polietilenskim slojem - 15

*3920 10 409 - - - - drugo - 15"6.) v dodatnih opombah k 44. poglavju se za točko 2. doda nova
točka 3 z naslednjim besedilom:

"3. Tarifne podštevilke 4403 20 101, 4403 20 301, 4403 20 901 in
4403 20 901 vključujejo le hlode, ki po definiciji, dimenzijah in
kvaliteti ustrezajo zadevnemu standardu JUS D.B4.020, JUS
D.B4.021, JUS D.B4.028 oziroma JUS D.B4.029."7.) tarifna oznaka 4403 20 100 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"4403 20 10 - - smreka vrste Picea abies Karst. ali
 srebrna jelka (Abies alba Mill):

*4403 20 101 - - - hlodi za žaganje in proizvodnjo
 furnirjev m3 pr

*4403 20 109 - - - drugo m3 pr"8.) tarifna oznaka 4403 20 300 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"4403 20 30 - - rdeči bor vrste Pinus sylvestris L.:

*4403 20 301 - - - hlodi za žaganje in proizvodnjo

 furnirjev m3 pr

*4403 20 309 - - - drugo m3 pr"9.) tarifna oznaka 4403 20 900 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"4403 20 90 - - drugo:

*4403 20 901 - - - hlodi za žaganje in proizvodnjo
 furnirjev m3 pr

*4403 20 909 - - - drugo m3 pr"10.) pri tarifni oznaki 4403 49 600 se v koloni 4 doda

stopnja "pr";

11.) tarifna oznaka 4403 92 000 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"4403 92 00 - - bukev (Fagus spp.):

*4403 92 001 - - - hlodi za žaganje in proizvodnjo
 furnirjev m3 pr

*4403 92 009 - - - drugo m3 pr12.) tarifna oznaka 4823 19 000 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"4823 19 00 - - drugo:

*4823 19 001 - - - sterilizacijski papir - 15

*4823 19 009 - - - drugo - 15"13.) tarifna oznaka 6914 90 900 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"6914 90 90 - - drugo:

*6914 90 901 - - - piezzo keramični elementi
 za uporabo v industriji - 6

*6914 90 909 - - - drugo - 6"14.) tarifna oznaka 7308 90 990 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"7308 90 99 - - - drugo:

*7308 90 991 - - - - konstrukcije za vzrejo malih
 domačih živali (npr.: baterije
 za kunce) - 10

*7308 90 999 - - - - drugo - 10"15.) tarifna oznaka 7310 21 100 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"7310 21 10 - - - pločevinke za shranjevanje hrane   in pijače:

*7310 21 101 - - - - za shranjevanje mesnih izdelkov
 s pravokotnim dnom in pokrovom
 103 x 166 mm (flat) - 14

*7310 21 102 - - - - za shranjevanje pijače s pokrovčki
 z debelino stene manj
 kot 0,5 mm - 14

*7310 21 109 - - - - drugo - 14"16.) tarifna oznaka 8419 89 950 in pripadajoče besedilo se črta
in nadomesti z naslednjim:

"8419 89 95 - - - drugi:

*8419 89 951 - - - - druge naprave za hlajenje
 proizvodov v postopku obdelave
 s temperaturo ali pri kateri se
 sprošča temperatura - 10

*8419 89 952 - - - - drugi stroji, aparati in oprema za

 uporabo v farmacevtski industriji   (npr. naprave za pripravo
vode,
 liofilizatorji, emajl.
 reaktorji ipd.) - 10

*8419 89 954 - - - - stroji za tabletiranje ali
 dražiranje - 10

*8419 89 959 - - - - drugi - 10"17.) tarifna oznaka 8421 21 900 in pripadajoče besedilo se črta
in nadomesti z naslednjim:

"8421 21 90 - - - druge:

*8421 21 901 - - - - za filtriranje in čiščenje odpadnih

 vod - 15

*8421 21 909 - - - - druge - 15"18.) tarifna oznaka 8421 39 980 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"8421 39 98 - - - drugi:

*8421 39 981 - - - - elektro filtri za dimne pline - 15

*8421 39 989 - - - - drugi - 1519.) tarifna oznaka 8424 89 800 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"8424 89 80 - - - druge:

*8424 89 801 - - - - naprave za elektronski nanos
 barve s transportnim sistemom
 in sušilno napravo - 10

*8424 89 809 - - - - druge - 10"20.) tarifna oznaka 8427 10 100 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"8427 10 10 - - z dvigalno višino 1 m ali več:

*8427 10 101 - - - bočno-stranski in paletno regalni
 (s pomičnim stebrom)
 viličarji kos 15

*8427 10 109 - - - drugi kos 1521.) tarifna oznaka 8438 80 990 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"8438 80 99 - - - drugo:

*8438 80 991 - - - - naprave za kontinuirano  industrijsko
proizvodnjo   sladoleda - 10

*8438 80 999 - - - - drugo - 10"22.) tarifna oznaka 8441 80 000 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"8441 80 00 - drugi stroji:

*8441 80 001 - - stroji za lepljenje kartonskih

 škatel 15

*8441 80 002 - - stroji za izsekavanje 15

*8441 80 009 - - drugi 15"23.) tarifna oznaka 8459 99 00 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"8459 69 99 - - - - drugi:

*8459 69 991 - - - - - kopirni rezkalni stroji kos 10

*8459 69 999 - - - - - drugi kos 10"24.) tarifna oznaka 8462 49 900 in spremljajoče besedilo se
črtata in nadomestita z naslednjim:

"8462 49 90 - - - drugi:

*8462 49 901 - - - - za žaganje profilov - 10

*8462 49 909 - - - - drugi - 10"25.) tarifna oznaka 8464 20 190 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"8464 20 19 - - - drugi:

*8464 20 191 - - - - stroji za brušenje in poliranje

 ravnega stekla - 15

*8464 20 199 - - - - drugi - 15"26.) tarifna oznaka 8464 90 900 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"8464 90 90 - - drugi:

*8464 90 901 - - - stroji za vrtanje, rezanje,
 graviranje ravnega stekla
 ali njihova kombinacija - 15

*8464 90 909 - - - drugi - 15"27.) tarifna oznaka 8465 91 100 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"8465 91 10 - - - tračne žage:

*8465 91 101 - - - - širine med kolesi do vključno

 550 mm kos 15

*8465 91 102 - - - - širine med kolesi nad 550 mm do

 vključno 650 mm kos 15

*8465 91 103 - - - - širine med kolesi nad
 650 mm kos 15

*8465 91 104 - - - - druge kos 15"28.) tarifne oznake 8465 91 do vključno 8465 99 in pripadajoče
besedilo se črtajo in nadomestijo z naslednjim:

"8465 91 - - strojne žage

*8465 91 20 - - - krožne žage:

*8465 91 201 - - - - formatne, krojilne kos 15

*8465 91 202 - - - - večlistne kos 15

*8465 91 209 - - - - druge kos 15"

"8465 91 90 - - - druge:

*8465 91 901 - - - - za hlodovino (gater in
 spahovalne žage) kos 15

*8465 91 902 - - - - za horizontalno žaganje
 plošč kos 15

*8465 91 909 - - - - druge kos 15"

*8465 92 00 - - stroji za skobljanje, rezkanje
 ali oblikovanje z rezanjem:

*8465 92 001 - - - mizni in nadmizni rezkarji
 za les s programobilnim
 pozicioniranjem kos 15

*8465 92 002 - - - verižni rezkarji za les kos 15

*8465 92 003 - - - skobeljniki za les širine
 do vključno 360 mm kos 15

*8465 92 004 - - - skobeljniki za les širine
 nad 440 mm kos 15

*8465 92 009 - - - drugi kos 15

8465 93 00 - - stroji za brušenje, glajenje
 in poliranje:

*8465 93 001 - - - brusilni stroji za les vseh
 izvedb, razen tračne brusilke
 s tamponom kos 15

*8465 93 002 - - - gladilni in polirni stroji
 za les kos 15

*8465 93 009 - - - drugi kos 15

*8465 94 00 - - stroji za upogibanje ali   sestavljanje:

*8465 94 001 - - - stroji za spajanje furnirja
 in masive po debelini lesa
 s stiskanjem ali lepljenjem kos 15

*8465 94 002 - - - za spenjanje lesenih
 okvirjev kos 15

8465 95 00 - - stroji za vrtanje ali dolbenje:

*8465 95 001 - - - večvretenski vrtalni stroji za
 les z medosno razdaljo
 nad 38 mm kos 15

*8465 95 002 - - - drugi stroji za vrtanje in
 vijačenje za uporabo
 v industriji kos 15

*8465 95 009  drugi kos 15

8465 96 000 - - stroji za cepljenje ali
 lupljenje kos 15

8465 99 - - drugi:

8465 99 10 - - - stružnice:

*8465 99 101 - - - - stružnice za les kos 10

*8465 99 109 - - - - druge kos 10

8465 99 90 - - - drugi:

*8465 99 901 - - - - stroji za nanašanje lepila
 ali nanos ali oplaščevanje
 s folijo kos 10

*8465 99 902 - - - - stroji za lesne sekance
 z lastnim pogonom kos 10

*8465 99 903 - - - - stroji za nameščanje okovja
 in krtačni stroji kos 10

*8465 99 904 - - - - stroji za proizvodnjo čepov kos 10

*8465 99 909 - - - - drugi kos 1029.) tarifna oznaka 8467 11 900 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"8467 11 90 - - - drugo:

*8467 11 901 - - - - za ekstrudiranje - 10

*8467 11 909 - - - - drugo - 10"30.) tarifna oznaka 8467 89 000 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"8467 89 00 - - drugo:

*8467 89 001 - - - za hidravlično ekstrudiranje - 10

*8467 89 009 - - - drugo - 10"31.) tarifna oznaka 8479 89 950 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomestita z naslednjim:

"8479 89 95 - - - - drugo:

*8479 89 951 - - - - - stroji za pranje in sušenje ravnega

 stekla - 5

*8479 89 952 - - - - - stiskalnice za termopan
 steklo - 5

*8479 89 953 - - - - - stroji za nanašanje tesnilnih
 mas (kita)   stroji za polnjenje
 s sušilnimi sredstvi 

 na osnovi "molekularnih sit" - 5

*8479 89 959 - - - - - drugi - 5"32.) tarifna oznaka 8481 80 990 in pripadajoče besedilo se črtata
in nadomesti z naslednjim:

"8481 80 99 - - - - drugi:

*8481 80 991 - - - - - ventili z razpršilci - 15

*8481 80 999 - - - - - drugi - 15"
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424– 04/95– 11/3– 8
Ljubljana, dne 14. marca 1996.
Vlada Republike Slovenije
Podpredsednik
Janko Deželak l. r.

AAA Zlata odličnost