Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1996 z dne 22. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1996 z dne 22. 3. 1996

Kazalo

863. Sklep o spremembi metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada, stran 1268.

Na podlagi tretjega odstavka 27. člena in drugega odstavka 82. člena zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/94) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P
o spremembi metodologije za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada
1. člen
Sklep o metodologiji za izračun čiste vrednosti sredstev investicijskega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega sklada (Uradni list RS, št. 5/95 in 23/95) se spremeni tako, da se črta 5. člen.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za ugotavljanje čiste vrednosti sredstev pooblaščene investicijske družbe od 1. 4. 1996.
Št. 41/96
Ljubljana, dne 13. marca 1996.
dr. Dušan Mramor l. r.
Predsednik strokovnega sveta