Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996

Kazalo

736. Sklep o spremembah in dopolnitvah programske zasnove za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov v srednjem izobraževanju, stran 1100.

Na podlagi 41.a člena ter tretjega odstavka 64. člena zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) in četrtega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) je Vlada Republike Slovenije na 186. seji 29. februarja 1996 na predlog Strokovnega sveta Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah programske zasnove za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov v srednjem izobraževanju
I
Programska zasnova za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov v srednjem izobraževanju (Poročevalec Izobraževalne skupnosti Slovenije, št. 3/89 I – II in Uradni list SRS, št. 5/90 ter Uradni list RS, št. 12/91, 8/91 – I, 18/92, 8/93 in 10/94) se spremeni in dopolni v naslednjih delih oziroma točkah:
A) DVELETNI PROGRAMI POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (II. stopnja zahtevnosti):
Uvede se kolona za vertikalno povezavo med programi; prav tako se ponovno uvedejo usmeritve oziroma strokovna področja: kmetijstvo, živilstvo, veterinarstvo, gozdarstvo; rudarstvo, metalurgija, strojništvo; elektrotehnika, računalništvo; kemija, farmacija, steklarstvo, nekovinska usmeritev; gradbeništvo, geodezija; lesarstvo; tekstilstvo, usnjarstvo; promet in zveze; storitvena dejavnost ter zdravstvo, v katere se razvrstijo vsi dveletni programi poklicnega izobraževanja, ki so navedeni v programski zasnovi.
B) TRILETNI PROGRAMI POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (IV. stopnja zahtevnosti):
Uvede se kolona za vertikalno povezavo med programi; prav tako se ponovno uvedejo usmeritve oziroma strokovna področja: kmetijstvo, živilstvo, veterinarstvo, gozdarstvo; rudarstvo, metalurgija, strojništvo; elektrotehnika, računalništvo; kemija, farmacija, steklarstvo, nekovinska usmeritev; gradbeništvo, geodezija; lesarstvo; tekstilstvo, usnjarstvo; tiskarstvo, papirništvo; promet in zveze, storitvena dejavnost; gostinstvo in turizem ter ekonomija v katere se razvrstijo vsi triletni programi poklicnega izobraževanja, ki so navedeni v programski zasnovi.
C) ŠTIRILETNI (PETLETNI) PROGRAMI STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA (V. stopnja zahtevnosti):
Uvede se kolona za vertikalno povezavo med programi; prav tako se ponovno uvedejo usmeritve oziroma strokovna področja: kmetijstvo, živilstvo, veterinarstvo, gozdarstvo; rudarstvo, metalurgija, strojništvo; elektrotehnika, računalništvo; kemija, farmacija, steklarstvo, nekovinska usmeritev; gradbeništvo, geodezija; lesarstvo; tekstilstvo, usnjarstvo; tiskarstvo, papirništvo; promet in zveze, storitvena dejavnost; gostinstvo in turizem; ekonomija; zdravstvo ter družboslovje, kultura, pedagoška usmeritev, v katere se razvrstijo vsi štiriletni (petletni) programi strokovnega izobraževanja, ki so navedeni v programski zasnovi.
Program KOZMETIČNI TEHNIK se iz storitvene dejavnosti uvrsti v zdravstvo.
V ekonomski usmeritvi se pri programu TRGOVSKA AKADEMIJA doda naziv smeri: TEHNIK TRGOVSKE AKADEMIJE
Č) NADALJEVALNI PROGRAMI POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (V. stopnja zahtevnosti):
Naslov točke se spremeni v dve podtočki:
1. Č1. NADALJEVALNI PROGRAMI POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA (V. stopnja zahtevnosti)
2. Č2. PROGRAMI PO MODELU 3 + 2 (V. stopnja zahtevnosti)
Uvede se kolona za vertikalno povezavo med programi; prav tako se ponovno uvedejo usmeritve oziroma strokovna področja: kmetijstvo, živilstvo, veterinarstvo, gozdarstvo; rudarstvo, metalurgija, strojništvo; elektrotehnika, računalništvo; gradbeništvo, geodezija; lesarstvo; tekstilstvo, usnjarstvo; storitvena dejavnost ter ekonomija, v katere se razvrstijo tudi vsi nadaljevalni programi poklicnega izobraževanja, ki so navedeni v programski zasnovi.
V usmeritvi kmetijstvo, živilstvo, veterinarstvo, gozdarstvo se doda nova točka:
Č2 – PROGRAMI PO MODELU 3+2 (V. stopnja zahtevnosti) – v katero se uvrsti nov program :
---------------------------------------------------------------------------
Zap. Program     Poklici oziroma      Trajanje Vertikalna
št.          nazivi (nazivi so         povezava
           označeni z *)           s predhodnimi
                             programi
                             (letnica sprejetja
                             programa)
---------------------------------------------------------------------------
1.  Kmetijsko–   -kmetijsko–        2 leti  Ustrezni predhodni
   podjetniške   gospodinjski tehnik*        program:
   dejavnosti   -kmetijsko–            kmetovalec (1991)
           gospodarski tehnik*        ali kmetovalka -
                             gospodinja (1991)
                             ali gospodinjske
                             storitve
                             (1991)
---------------------------------------------------------------------------
V usmeritvi osebne storitve se doda nova točka:
Č2 – PROGRAMI PO MODELU 3+2 (V. stopnja zahtevnosti) – v katero se uvrsti nov program:
---------------------------------------------------------------------------
Zap. Program     Poklici oziroma      Trajanje Vertikalna
št.          nazivi (nazivi so         povezava
           označeni z *)           s predhodnimi
                             programi
                             (letnica sprejetja
                             programa)
---------------------------------------------------------------------------
1.  Gospodinjske  – tehnik         2 leti  Ustrezni
   storitve    gospodinjskih           predhodni
           storitev*             program:
                             gospodinjske
                             storitve, poklic:
                             gospodinja
                             oskrbnica*
                             (1991)
---------------------------------------------------------------------------
D) PROGRAMI USPOSABLJANJA PO IZPOLNJENI OSNOVNOŠOLSKI OBVEZNOSTI (I. in II. stopnja zahtevnosti):
Naslov točke se spremeni tako, da se razdeli v dve podtočki:
1. D1. PROGRAMI USPOSABLJANJA PO IZPOLNJENI OSNOVNOŠOLSKI OBVEZNOSTI (I. stopnja zahtevnosti)
2. D2. PROGRAMI USPOSABLJANJA PO IZPOLNJENI OSNOVNOŠOLSKI OBVEZNOSTI (II. stopnja zahtevnosti)
Pri posameznih programih se doda oznaka: USO – I ali USO – II, ki označuje vrsto programa in stopnjo zahtevnosti.
E) PROGRAMI USPOSABLJANJA PO ZAKLJUČENI POKLICNI, STROKOVNI ALI SPLOŠNI SREDNJI ŠOLI:
Naslov navedene točke se spremeni v:
E) PROGRAMI USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA PO ZAKLJUČENI POKLICNI, STROKOVNI ALI SPLOŠNI SREDNJI ŠOLI (II. ali III. ali IV. ali V. stopnja zahtevnosti)
Uvede se kolona za vertikalno povezavo s programi usposabljanja in izpopolnjevanja po pridobljeni poklicni, strokovni ali splošni srednji šoli in ustreznimi predhodnimi programi za pridobitev izobrazbe; prav tako se ponovno uvedejo usmeritve oziroma strokovna področja: kmetijstvo, živilstvo, gozdarstvo; kemija, farmacija, steklarstvo, nekovinska usmeritev; gradbeništvo; lesarstvo; tekstilstvo, usnjarstvo; promet in zveze; gostinstvo in turizem; ekonomija; družboslovje, kultura, pedagoška usmeritev ter posebna kategorija: “nerazporejeno” v katere se razvrstijo tudi vsi programi za usposabljanje in izpopolnjevanje, ki so navedeni v programski zasnovi; v navedene usmeritve se prav tako razvrstijo na novo sprejeti programi za usposabljanje in izpopolnjevanje.
Pri posameznih programih se doda oznaka: USP ali IZP, ki označuje vrsto programa.
V usmeritvi za kmetijstvo, živilstvo, gozdarstvo se pod točkama:
a) D2 – programi usposabljanja po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti (II. stopnja zahtevnosti) – uvrstijo programi:
------------------------------------------------------------------
Zap. Program        Poklici oziroma nazivi  Stopnja
št.  (oznaka programa)   (nazivi so označeni z*)  zahtevnosti
                            Trajanje
------------------------------------------------------------------
1.  Pomožni kmetovalec   – pomožni kmetovalec –  II.
   – sadjar        sadjar*          800 ur
   (USO – II)
------------------------------------------------------------------
2.  Pomožni kmetovalec   – pomožni kmetovalec –  II.
   – vinogradnik, kletar vinogradnik, kletar*   800 ur
   (USO – II)
------------------------------------------------------------------
3.  Pomožni kmetovalec   – pomožni kmetovalec –  II.
   – poljedelec      poljedelec*        800 ur
   (USO – II) 
------------------------------------------------------------------
4.  Pomožni kmetovalec   – pomožni kmetovalec –  II.
   – živinorejec     živinorejec*       800 ur
   (USO – II)
------------------------------------------------------------------
5.  Pomožni kmetovalec   – pomožni kmetovalec –  II.
   – gozdar        gozdar*          800 ur
------------------------------------------------------------------
6.  Pomožni mlekar     – pomožni mlekar*     II.
   (USO – II)        800 ur
------------------------------------------------------------------
b) E – Programi usposabljanja in izpopolnjevanja po pridobljeni poklicni, strokovni ali splošni srednji šoli – uvrsti program:
-------------------------------------------------------------------
Zap. Program  Poklici oziroma    Trajanje Vertikalna
št.  (oznaka  nazivi (nazivi so        povezava s
   programa) označeni z *)          predhodnimi
                         programi in
                         stopnja
                         predhodno
                         končane
                         izobrazbe
-------------------------------------------------------------------
1.  Mlekarski  – mlekarski delavec* 475 ur  Končana
   delavec                   3-letna
   (USP)                    poklicna
                         šola (IV. stopnja)
-------------------------------------------------------------------
V usmeritvi prometa in zveze se pod točkama:
a) D2 – programi usposabljanja po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti (II. stopnja zahtevnosti) – uvrstita programa:
------------------------------------------------------------------
Zap. Program        Poklici oziroma nazivi  Stopnja
št.  (oznaka programa)   (nazivi so označeni z*)  zahtevnosti
                            Trajanje
------------------------------------------------------------------
1.  Upravljanje motornih  – voznik viličarja    II.
   vozil v notranjem    8 mesecev
   transportu        734 ur
   (USO – II)
2.  Vzdrževanje cest    – vzdrževalec cest    II.
   (USO – II)                    8 mesecev
                            756 ur
------------------------------------------------------------------
b) E - Programi usposabljanja in izpopolnjevanja po pridobljeni poklicni, strokovni ali splošni srednji šoli – uvrsti program:
-------------------------------------------------------------------
Zap. Program   Poklici oziroma    Trajanje Vertikalna
št.  (oznaka   nazivi (nazivi so        povezava s
   programa)  označeni z *)          predhodnimi
                         programi in
                         stopnja
                         predhodno
                         končane
                         izobrazbe
-------------------------------------------------------------------
1.  Cestni   – cestni preglednik       Končana 3-letna
   preglednik                 poklicna šola
   (USP)               925 ur  (IV. stopnja)
-------------------------------------------------------------------
V usmeritvi gostinstvo in turizem se v točki:
E - Programi usposabljanja in izpopolnjevanja po pridobljeni poklicni, strokovni ali splošni srednji šoli – uvrsti program z ustrezno oznako:
-------------------------------------------------------------------
Zap. Program   Poklici oziroma    Trajanje Vertikalna
št.  (oznaka   nazivi (nazivi so        povezava s
   programa)  označeni z *)          predhodnimi
                         programi in
                         stopnja
                         predhodno
                         končane
                         izobrazbe
-------------------------------------------------------------------
1.  Turistični – turistični vodnik       Končana najmanj
   vodnik                   4-letna
   (USP)                    srednja šola
                    460 ur  (V. stopnja)
-------------------------------------------------------------------
V ekonomski usmeritvi se v točki:
E - Programi usposabljanja in izpopolnjevanja po pridobljeni poklicni, strokovni ali splošni srednji šoli – uvrstijo programi z ustreznimi oznakami:
-------------------------------------------------------------------
Zap. Program    Poklici oziroma    Trajanje Vertikalna
št.  (oznaka    nazivi (nazivi so        povezava s
   programa)   označeni z *)          predhodnimi
                          programi in
                          stopnja
                          predhodno
                          končane
                          izobrazbe
-------------------------------------------------------------------
1.  Poslovni   – poslovni sekretar*      Končana 4-letna
   sekretar                   srednja šola
   (UPS)                470 ur  (V. stopnja)
-------------------------------------------------------------------
2.  Vodenje    – vodja poslovanja       Končana 4-letna
   poslovanja  v manjših podjetjih*      srednja šola
   v manjših                   (V. stopnja)
   podjetjih
   (USP)                410 ur
-------------------------------------------------------------------
3.  Komercialist – komercialist*         Končana 4-letna
   (USP)                425 ur  srednja šola
                          (V. stopnja)
-------------------------------------------------------------------
V družboslovju, kulturi, pedagoški usmeritvi se v točki:
E - Programi usposabljanja in izpopolnjevanja po pridobljeni poklicni, strokovni ali splošni srednji šoli – uvrstijo programi z oznakami:
-----------------------------------------------------------------------
Zap. Program     Poklici oziroma    Trajanje Vertikalna
št.  (oznaka     nazivi (nazivi so        povezava s
   programa)    označeni z *)          predhodnimi
                            programi in
                            stopnja
                            predhodno
                            končane
                            izobrazbe
-----------------------------------------------------------------------
1.  Petje      – sodelavec v          Končana 4-letna
   (USP)      glasbenih, scenskih       srednja šola
            in medijskih do    420 ur  (V. stopnja)
            projektih*
-----------------------------------------------------------------------
2.  Varovanje-nega– varuh – negovalec        Končana 4-letna
   oseb z motnjami oseb z motnjami v        srednja šola
   v telesnem in  telesnem in      800 ur  (V. stopnja)
   duševnem     duševnem razvoju*
   razvoju (USP)
-----------------------------------------------------------------------
3.  Usposabljanje  – delavec v državni       Končana 4-letna
   zaposlenih v   upravi*             srednja šola
   državni upravi                  (V. stopnja)
   (USP)                 400 ur
-----------------------------------------------------------------------
V kategoriji “razporejeno” se na novo uvrstita točki:
a) D1 – Programi usposabljanja po izpolnjeni osnovnošolski obveznosti (I. stopnja zahtevnosti):
------------------------------------------------------------------
Zap. Program        Poklici oziroma nazivi  Stopnja
št.  (oznaka programa)   (nazivi so označeni z*)  zahtevnosti
                            Trajanje
------------------------------------------------------------------
1.  Pranje         – perica         I.
   (USO – I)                    400 ur
------------------------------------------------------------------
2.  Čistilec prostorov   – čistilec prostorov   I.
   (USO – I)                    580 ur
------------------------------------------------------------------
b) E – Programi usposabljanja in izpopolnjevanja po pridobljeni poklicni, strokovni ali splošni srednji šoli:
---------------------------------------------------------------------
Zap. Program  Poklici oziroma    Trajanje Vertikalna
št.  (oznaka  nazivi (nazivi so        povezava s
   programa) označeni z *)          predhodnimi
                         programi in
                         stopnja
                         predhodno
                         končane
                         izobrazbe
---------------------------------------------------------------------
1.  Gasilec  – gasilec – tehnični      Zaključena
   (USP)   reševalec*      964 ur  vsaj 3-letna
                         poklicna šola
                         (tehnične smeri; IV.
                         stopnja)
---------------------------------------------------------------------
II
Prečiščeno besedilo sprememb in dopolnitev programske zasnove za oblikovanje vzgojno-izobraževalnih programov v srednjem izobraževanju, ki so bile sprejete v obdobju 1990 – 1996 objavi Ministrstvo za šolstvo in šport v posebni publikaciji v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa.
III
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-01/93-1/5-8
Ljubljana, dne 29. februarja 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost