Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996

Kazalo

735. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996, stran 1100.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 74/95) v zvezi s 3., 4. in 10. členom uredbe o natančnejših kriterijih za določitev carinskih kontingentov in uporabe znižane carinske stopnje ali stopnje prosto pri uvozu blaga (Uradni list RS, št. 75/95) in 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o dopolnitvi uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996
1. člen
V uredbi o določitvi carinskih kontingentov pri uvozu blaga v letu 1996 (Uradni list RS, št. 75/95 in 2/96) se za 11.a členom doda nov 11.b člen, ki se glasi:
’11.b člen
(1) Določa se carinski kontingent za uporabo carinske stopnje ‘prosto’ za uvoz:
-----------------------------------------------------------
Tar.                  Količina
št.       Poimenovanje      v tonah   Stopnja
-----------------------------------------------------------
1001 90 990   Pšenica in
        mešanice žit
        na podlagi pšenice
        – drugo:
        – drugo        100.000   prosto
1003 00 909   Ječmen
        – drug:
        – drug         40.000   prosto
1005 90 000   Koruza
        – druga         40.000   prosto
----------------------------------------------------------
(2) Upravičenec za uvoz do 60.000 ton krušne pšenice iz prejšnjega odstavka je Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve na podlagi potrdila, ki ga za vsakokratni uvoz predhodno izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
(3) Upravičenci za uvoz krmilnih žit so Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve in drugi uvozniki na podlagi potrdila, ki ga za vsakokratni uvoz predhodno izda Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.
(4) Ne glede na določila predhodne točke tega člena, preneha pravica do uvoza krmilnega žita za Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve in ostale uvoznike, po realizaciji uvoza in odprodaji 40.000 ton kateregakoli krmilnega žita iz blagovnih rezerv, navedenega v točki 1.’
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-01/95-15/3-8
Ljubljana, dne 7. marca 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost