Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996

Kazalo

734. Uredba o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev, stran 1099.

Na podlagi 1. in 4. točke 5. člena v zvezi s 1. členom zakona o posebnih dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil (Uradni list RS, št. 29/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
1. člen
V uredbi o spremembi uredbe o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev (Uradni list RS, št. 77/95) se priloga 1, ki je sestavni del uredbe spremeni v naslednjem:
1. višina posebne dajatve se v koloni 3 za naslednje kmetijske proizvode in živila nadomesti z naslednjimi višinami:
----------------------------------------------------------------------
Tarifna                         Višina posebne
oznaka    P o i m e n o v a n j e              dajatve
.                                SIT/kg
----------------------------------------------------------------------
1      2                            3
----------------------------------------------------------------------
0103     Prašiči, žive živali
       – Drugi:
0103 91   – – mase pod 50 kg:
0103 91 100 – – – domačih pasem                 25,00
0103 92   – – mase 50 kg ali več:
       – – – domačih pasem:
0103 92 110 – – – – svinje, ki so vsaj enkrat prasile,
       mase ne manj kot 160 kg               21,25
0103 92 190 – – – – drugi                    28,45
0203     Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
       – Sveže ali ohlajeno:
0203 11   – – trupi in polovice:
0203 11 100 – – – domačih prašičev               46,75
0203 11 900 – – – drugo                     46,75
0203 12   – – stegna, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
       – – – domačih prašičev:
0203 12 110 – – – – stegna in njihovi kosi           63,30
0203 12 190 – – – – plečeta in njihovi kosi           63,30
0203 12 900 – – – drugo                     63,30
0203 19   – – drugo:
       – – – domačih prašičev:
0203 19 110 – – – – krače in njihovi kosi            75,80
0203 19 130 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi       75,80
0203 19 150 – – – – prsa s potrebušino in slanino, kosi     75,80
       – – – – drugo:
0203 19 550 – – – – – brez kosti                75,80
0203 19 590 – – – – – drugo                   75,80
0203 19 900 – – – drugo                     75,80
       – Zamrznjeno:
0203 21   – – trupi in polovice:
0203 21 100 – – – domačih prašičev               41,00
0203 21 900 – – – drugo
0203 22   – – stegna, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:
       – – – domačih prašičev:
0203 22 110 – – – – stegna in njihovi kosi           59,30
0203 22 190 – – – – plečeta in njihovi kosi           59,30
0203 22 900 – – – drugo                     59,30
0203 29   – – drugo:
       – – – domačih prašičev:
0203 29 110 – – – – sprednji deli in njihovi kosi        67,20
0203 29 130 – – – – ledja in njihovi kosi, s kostmi       67,20
0203 29 150 – – – – prsa s potrebušino in slanino, kosi     67,20
       – – – – drugo:
0203 29 550 – – – – – brez kosti                67,20
0203 29 590 – – – – – drugo                   67,20
0203 29 900 – – – drugo                     67,20
----------------------------------------------------------------------
2. črta se celotna tarifna oznaka 0808 20 s pripadajočim besedilom.
3. pri tarifni oznaki 0202 30 se tarifni oznaki 0202 30 100 in 0202 30 500 ter pripadajoče besedilo črtata in nadomestita z naslednjim:
----------------------------------------------------------------------
Tarifna                         Višina posebne
oznaka    P o i m e n o v a n j e              dajatve
.                                SIT/kg
----------------------------------------------------------------------
1      2                            3
----------------------------------------------------------------------
 ‘0202 30  – Brez kosti:
0202 30 10  – – sprednje četrti, cele ali razkosane v
      največ pet kosov, vsaka četrt v enem delu,
      kompenzirane četrti v dveh delih, od katerih
      eden vsebuje sprednjo četrt, celo ali razkosano
      v največ pet kosov, drugi del pa zadnjo četrt,
      razen fileja v enem kosu:
0202 30 101 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   219,60
0202 30 109 – – – drugo                    219,60
0202 30 50  – – vrat, pleče, plečna bržola in prsa s
       spodnjim delom plečeta:
0202 30 501 – – – mlada govedina visoke kvalitete (Hilton)   219,60
0202 30 509 – – – drugo                   219,60'.
----------------------------------------------------------------------
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-05/93-6/26-8
Ljubljana, dne 7. marca 1996.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik