Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996

Kazalo

725. Spremembe in dopolnitve meril in kriterijev o povračilih za priključitev na mestni plinovod v Škofji Loki, stran 1070.

Na podlagi sklepa 9. seje Občinskega sveta občine Škofja Loka z dne 17. 10. 1995 izdajam
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
meril in kriterijev o povračilih za priključitev na mestni plinovod v Škofji Loki
1. člen
V merilih in kriterijih o povračilih za priključitev na mestni plinovod v Škofji Loki (Uradni list RS, št. 19/91) se drugi odstavek 6. člena spremeni tako, da glasi:
“Pri stanovanjskih objektih na eno stanovanjsko enoto se določi obračunska priključna moč:
– samo za kuho 2 KW
– za kuho in pripravo sanitarne vode 10 KW
– za ogrevanje, kuho in pripravo sanitarne vode skupaj, pa: priključna moč ogrevanja, najmanj pa 10 KW”.
2. člen
V 7. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
“Najvišji prispevek znaša 80 DEM/KW priključne moči, plačljivo po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila. Kdor je plačal takso za priključitev štedilnika, ki presega najvišji prispevek določen v tem odstavku, se mu taksa vrne ali pobota za večjo priključno moč ostalih trošil.”
3. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-2/86
Škofja Loka, dne 27. februarja 1996.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost