Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996

Kazalo

700. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Komen za leto 1995, stran 1038.

Na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in 16. člena statuta Občine Komen je Občinski svet občine Komen na izredni seji dne 27. 12. 1995 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Komen za leto 1995
1. člen
Spremeni se 2. člen odloka o proračunu Občine Komen za leto 1995 (Uradni list RS, št. 60/95) tako, da glasi:
Občinski proračun za leto 1995 obsega 191,667.914 SIT, in sicer:
a) bilanca prihodkov in odhodkov:
– prihodkov                  191,667.914 SIT
– odhodkov                   163,087.375 SIT
b) račun financiranja:
– prihodkov (najetje posojil)              0 SIT
– odhodkov (odplačevanje posojil)        28,580.539 SIT
Od skupnega obsega proračuna v znesku 191,667.914 SIT se razporedi za:
– tekoče obveznosti              163,087.375 SIT
– odplačevanje posojil             28,580.539 SIT
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov proračuna je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
2. člen
V primeru, da Ministrstvo za finance naknadno še sporoči spremembe na določenih področjih namenske porabe, se še te vključi v proračun.
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 1995 dalje.
Št. 177-95
Komen, dne 27. decembra 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Komen
Ivan Žvokelj l. r.

AAA Zlata odličnost