Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1996 z dne 8. 3. 1996

Kazalo

692. Tarifa o pravnih storitvah, stran 1029.

Na podlagi drugega odstavka 144. člena zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) je Avtorska agencija za Slovenijo z dne 25. 1. 1996 sprejela
T A R I F O
o pravnih storitvah
1. člen
Ta tarifa določa način obračunavanja pravnih storitev in povračilo stroškov Avtorske agencije za Slovenijo v zvezi z opravljenim delom od nasprotne stranke pri uveljavljanju avtorskih in sorodnih pravic.
2. člen
Pravne storitve obsegajo vsa opravila, ki jih Avtorska agencija za Slovenijo opravi na podlagi pooblastilnega razmerja v zvezi z zastopanjem avtorjev in drugih imetnikov avtorske pravice ali sorodnih pravic, v postopkih pred sodišči in drugimi organi zaradi varstva teh pravic.
3. člen
Za vrednotenje storitev po tej tarifi se smiselno uporabljajo tista določila veljavne tarife o odvetniških storitvah ter sklepi o spremembi tarife o odvetniških storitvah Odvetniške zbornice Slovenije, ki se nanašajo na pravne storitve v zvezi z varstvom avtorske pravice ali sorodnih pravic, razen če ni s to tarifo drugače določeno.
4. člen
Stranke so dolžne akontirati Avtorski agenciji za Slovenijo potrebne storitve pravne pomoči v dogovorjenem obsegu, stroške za sodne ali upravne takse, izdatke za morebitne sodne izvedence ali druge stroške, ki se pojavljajo v postopku oziroma katerih založitev zahteva sodišče ali drug organ, pa v dejanski višini.
5. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 25. januarja 1996.
Direktor
Avtorske agencije za Slovenijo
Branko Oman l. r.
Na podlagi drugega odstavka 144. člena zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95) daje ministrica za pravosodje soglasje k zastopniški tarifi, ki jo je sprejela Avtorska agencija za Slovenijo dne 25. 1. 1996, pod št. 146-12/95 z dne 22. februarja 1996.

AAA Zlata odličnost