Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

501. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče, stran 733.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 51. člena statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 34/95) je župan Občine Žalec dne 30. 1. 1996 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Terasa Braslovče (v nadaljevanju: zazidalni načrt), ki ga je izdelala Vizura, d.o.o., Celje, pod št. 100/95, v novembru 1995.
Osnutek zazidalnega načrta obravnava območje, ki se nahaja na severozahodnem delu naselja Braslovče in določa spremembe in dopolnitve prostorskih pogojev za stanovanjsko gradnjo v delu območja, ki se ureja z odlokom o zazidalnem načrtu Terasa – Braslovče (Uradni list SRS, št. 35/88).
II
Osnutek zazidalnega načrta bo javno razgrnjen v prostorih Oddelka za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in v prostorih Krajevne skupnosti Braslovče. Javna razgrnitev traja en mesec od dneva uveljavitve tega sklepa.
III
V času javne razgrnitve lahko na javno razgrnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge občani, podjetja ter organizacije in skupnosti in jih posredujejo na Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec.
IV
V času javne razgrnitve bo v prostorih Krajevne skupnosti Braslovče, dne 21. februarja 1996 ob 16. uri, javna obravnava, ki jo bosta organizirala Oddelek za okolje, prostor in komunalne zadeve Občine Žalec in Krajevna skupnost Braslovče.
V
Po poteku javne razgrnitve zavzame župan Občine Žalec stališče do vseh pripomb in predlogov, ki so bili podani na osnutek zazidalnega načrta.
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-001/96-08
Žalec, dne 30. januarja 1996.
Župan
Občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost