Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

497. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vojnik v letu 1996, stran 732.

Na podlagi 44. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Vojnik na seji dne 17. 1. 1996 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vojnik v letu 1996
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Vojnik za leto 1996 (v nadaljnjem besedilu: proračun) se potrebe porabnikov sredstev proračuna začasno financirajo po tem sklepu.
2. člen
Do sprejema proračuna se financiranje občine začasno nadaljuje za zakonsko določene naloge in obveznosti, na podlagi proračuna leta 1995.
3. člen
Finančna realizacija nakazil posameznim porabnikom proračunskih sredstev lahko obsega največ dvanajstino oziroma sorazmeren del sredstev povprečne porabe v letu 1995.
4. člen
Iz rednega financiranja so izvzeta namenska sredstva, ki se smejo porabiti le namensko in v višini, kot so bila pridobljena.
5. člen
Prihodki in odhodki proračuna v času začasnega financiranja, bodo sestavni del proračuna občine za leto 1996.
6. člen
Župana občine Vojnik se zadolžuje za tekoče usklajevanje potreb in možnosti oziroma za realizacijo določil tega sklepa za dosego normalnega poslovanja porabnikov proračunskih sredstev.
7. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1996 dalje.
Št. 61-1/96-2
Vojnik, dne 17. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vojnik
Peter Vrisk l. r.

AAA Zlata odličnost