Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

491. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja, stran 726.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95), zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93) ter na podlagi statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 20/95) je Občinski svet občine Vitanje na 13. redni seji dne 26. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja
(Uradni list SRS, št. 22/89)
1. člen
V 9. členu omenjenega odloka se črta evidenčna številka 16/1.
Evidenčna številka 16/1 zajema predel ob Štajnhofu znotraj katerega je tudi parc. št. 35/1 k.o.Vitanje.
2. člen
S tem ko se črta iz 9. člena omenjenega odloka evidenčna številka 16/1 je Občinski svet občine Vitanje dovolil spremembo namembnosti objektov in površin tudi v poslovne namene.
Evidenčna številka 16/1 namreč zajema samo dve stanovanjski hiši.
Ostalo besedilo odloka ostane nespremenjeno.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-352-1/96
Vitanje, dne 26. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Vitanje
Zdenko Planki, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost