Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

490. Odlok o spremembi odloka o sprejetju zazidalnega načrta 26 S3 - Senično - "Podovnca", stran 726.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 26/90) in 16. člena statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 41/95) je Občinski svet občine Tržič sprejel na 11. seji dne 31. 1. 1996
O D L O K
o spremembi odloka o sprejetju zazidalnega načrta 26 S3 – Senično – “Podovnca”
1. člen
Sprejme se sprememba zazidalnega načrta za območje Senično 26 S3, ki je bil izdelan pod št. 94/2-11 v juliju 1994 (Uradni list RS, št. 30/95) in dopolnjen v oktobru 1995.
2. člen
V drugem odstavku 2. člena se izpusti naslednja zemljišča: k.o. Senično 319/2, 320/2, 305, 310/1 del.
3. člen
Druga alinea 4. člena se spremeni, in se glasi:
– izgradnjo 14 novih stanovanjskih objektov.
Tretja alinea se izpusti.
4. člen
K 15. členu se doda odstavek, ki se glasi:
Začasno, do izgradnje čistilne naprave, se zgradi skupinska greznica na čiščenje, ki bo po izgradnji čistilne naprave služila kot zbiralni bazen.
5. člen
K 17. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:
Do izgradnje čistilne naprave se zgradi skupinska greznica na čiščenje, ki mora biti zgrajena v skladu z zahtevami zdravstvene inšpekcije.
6. člen
Sprememba zazidalnega načrta je stalno na vpogled občanom in zainteresiranim organizacijam pri pristojni službi Občine Tržič in pristojnem organu Upravne enote Tržič.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok prične veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-01/94-03
Tržič, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost