Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

488. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, stran 724.

Na podlagi 93. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93) in 19. člena statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Trebnje na 12. seji dne 31. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom
1. člen
V odloku o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (Uradni vestnik Dolenjske, št. 9/66) in odloku o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (Skupščinski Dolenjski list, št. 26/67 – v nadaljnjem besedilu: odloka) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
Gozdni kompleks iz 1. člena obsega tri parcele v skupni izmeri 9874 m2, in sicer parc. št. 1444/35, gozd v izmeri 145 m2, 1444/44, gozd v izmeri 4825 m2 in 1444/34, gozd v izmeri 4904 m2, vse k. o. Trebelno.
2. člen
4. in 5. člen odloka se nadomestita z novim 4. členom tako, da glasi:
Lastniki gozdnega kompleksa iz 2. člena odloka, ki jim je omejeno uživanje lastnine oziroma uveljavljanje lastninske pravice na gozdu, lahko uveljavljajo svoje pravice v skladu s 46. členom zakona o gozdovih.
3. člen
6. člen odloka postane 5. člen, 7. člen pa 6. člen.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-3/95-10
Trebnje, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost