Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

487. Odlok o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Trebnje v prvem trimesečju leta 1996, stran 723.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) in na podlagi 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Trebnje na 12. seji dne 31. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Trebnje v prvem trimesečju leta 1996
1. člen
Potrebe uporabnikov proračunskih sredstev Občine Trebnje se do sprejetja proračuna Občine Trebnje za leto 1996 začasno financirajo na podlagi proračuna za leto 1995.
2. člen
Pri začasnem financiranju po prejšnjem členu se smejo mesečno uporabljati dvanajstine sredstev po proračunu za leto 1995, oziroma skupno največ tri tretjine zneskov vseh odhodkov.
3. člen
Odhodki, izvršeni po tem odloku, so sestavni del proračuna Občine Trebnje za leto 1996 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
4. člen
Določila odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 1995 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja v letu 1996.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1996.
Št. 402-031/96-10
Trebnje, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Trebnje
Marjan Peter Pavlin, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost