Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

478. Sklep o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti Sežana, stran 718.

Na podlagi petega odstavka 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) je Svet Krajevne skupnosti Sežana na seji dne 31. 1. 1996 sprejel
S K L E P
o številu članov sveta krajevne skupnosti ter določitvi volilnih enot v krajevni skupnosti za prve volitve v svet krajevne skupnosti dne 21. 4. 1996
1
S tem sklepom se določa število članov sveta krajevne skupnosti ter območje posameznih volilnih enot v krajevni skupnosti in število članov, ki se volijo po volilnih enotah za prve volitve v svet krajevne skupnosti, ki bodo dne 21. 4. 1996.
2
Svet Krajevne skupnosti Sežana ima sedemnajst članov.
3
V Krajevni skupnosti Sežana se določijo naslednje volilne enote:
1. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Gradišče
2. Levstikova
3. Partizanska (parne h. št.: od 14 do vključno 46)
4. Pod Borovci
5. Pod Taborom
6. Prečna
7. Sejmiška
8. Stranska
9. Ulica Mare Husove.
V 1. volilni enoti se voli en član.
2. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Cankarjeva
2. Partizanska (parne h. št.: od 54 do vključno 68)
3. Ulica Ivana Rozmana
4. Ulica Jožeta Pahorja
5. Ulica Nika Šturma.
V 2. volilni enoti se voli en član.
3. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Partizanska (h. št.: 76 in 86)
2. Ulica Ivana Turšiča
3. Ulica 1. Tankovske brigade.
V 3. volilni enoti se voli en član.
4. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. C. na Lenivec (v celoti).
V 4. volilni enoti se voli en član.
5. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Bazoviška (h. št. 4)
2. Kosovelova 2 in 4
3. Partizanska (neparne h. št.: od 15 do vključno 37)
4. Ulica 1. maja
5. Srebrničeva.
V 5. volilni enoti se voli en član.
6. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Kidričeva
2. Kolodvorska
3. Kosovelova (vse parne h. št.: od 6 do vključno 12)
4. Partizanska (vse neparne h. št.: od 39 do 61)
5. Skladiščna
6. Stjenkova
7. Ulica Pinka Tomažiča
8. Vojkova.
V 6. volilni enoti se voli en član.
7. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Benčičeva
2. Brkinčeva
3. C. na Bršljanovec
4. C. v Ograde
5. Igriška ulica
6. Mirna pot
7. Pod Planino
8. Pod Sablanico
9. Pod Sedovnikom
10. Rožna pot
11. Sežanska ulica
12. Skalna ulica
13. Sončna ulica
14. Starovaška
15. Ulica Antona Bonete
16. Ulica Talcev
17. Vodovodna ulica.
V 7. volilni enoti se voli en član.
8. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Bazoviška (h. št.: 5, 7a in 11)
2. Partizanska (neparne h. št.: od 3 do vključno 13)
3. Trg 28. avgusta
4. Ulica M. Pirca.
V 8. volilni enoti se voli en član.
9. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Devinska
2. Krpanova
3. Na Bregu
4. Osojna
5. Pod Gozdom
6. Pregljeva
7. Regentova
8. Stara pot
9. Strma pot
10. Ulica Iga Grudna
11. Vidmašče.
V 9. volilni enoti se voli en član.
10. volilna enota obsega območje naslednjih ulic oziroma njihovih delov:
1. Bazoviška (h. št.: 13a, 13b)
2. Gradnikova
3. Gregorčičeva
4. Kajuhova
5. Kettejeva
6. Lipiška
7. Lokavska
8. Orleška
9. Tomšičeva
10. Ulica Darka Marušiča
11. Ulica Franca Segulina
12. Ulica Mihaele Škapinove
13. Volaričeva.
V 10. volilni enoti se voli en član.
11. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Voglje.
V 11. volilni enoti se voli en član.
12. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Dol pri Vogljah.
V 12. volilni enoti se voli en član.
13. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Vrhovlje.
V 13. volilni enoti se voli en član.
14. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Lipica.
V 14. volilni enoti se voli en član.
15. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Šmarje.
V 15. volilni enoti se voli en član.
16. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Merče.
V 16. volilni enoti se voli en član.
17. volilna enota obsega območje naslednjih naselij:
1. Orlek.
V 17. volilni enoti se voli en član.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-6/96
Sežana, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Sveta KS Sežana
Franko Iulita l. r.

AAA Zlata odličnost