Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

470. Sklep o določitvi pristojnosti občinske volilne komisije in volilnih komisij krajevnih skupnosti za izvedbo volilnih opravil za volitve v svete krajevnih skupnosti, stran 715.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 28/95 in 35/95) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 25. 1. 1995 sprejel
S K L E P
o določitvi pristojnosti občinske volilne komisije in volilnih komisij krajevnih skupnosti za izvedbo volilnih opravil za volitve v svete krajevnih skupnosti
1
S tem sklepom se določijo pristojnosti občinske volilne komisije in volilnih komisij krajevnih skupnosti za izvedbo volilnih opravil za volitve v svete krajevnih skupnosti.
2
Občinska volilna komisija :
– skrbi za zakonitost volitev,
– skrbi za enotno smiselno uporabo določb zakona o lokalnih volitvah, ki se nanašajo na volitve v občinske svete,
– daje volilnim komisijam krajevnih skupnosti strokovna navodila v zvezi z izvajanjem zakona iz druge alinee te točke,
– predpiše obrazce za izvrševanje zakona iz druge alinee te točke ter skrbi za njihovo pripravo,
– določa enotne standarde za volilni material in določa druge materialne pogoje za izvedbo volilnih opravil,
– zagotovi potreben material za volišča (skrinjice, glasovnice, razglase...),
– določa volišča in območja volišč,
– imenuje volilni odbor za predčasno glasovanje,
– potrjuje posamične kandidature in sestavlja seznam potrjenih kandidatur,
– objavlja sezname potrjenih kandidatur,
– opravlja neposredno tehnično delo v zvezi z glasovanjem po pošti in ugotavlja izid glasovanja po pošti,
– obvešča volivce o dnevu glasovanja in o volišču, kjer so vpisani v volilni imenik,
– izdaja potrdila zaupnikom kandidatov,
– sestavi poročilo o izidu volitev v KS ter ga objavi,
– izda potrdilo izvoljenim članom svetov KS,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
3
Volilna komisija krajevne skupnosti :
– imenuje volilne odbore,
– zbira zahteve za sklice zborov volivcev in predloge kandidatur za določanje kandidatov na zborih volivcev,
– ugotovi, kateri predlagani kandidati so določeni za kandidate na zborih volivcev,
– ugotavlja izid glasovanja v krajevni skupnosti,
– opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami skladno z zakonom in navodili OVK,
– opravlja druge naloge, ki jih določa zakon o lokalnih volitvah.
4
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 008-2/96
Sežana, dne 25. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sežana
Marko Kosmač, dipl. prav. l. r.

AAA Zlata odličnost