Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

466. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 1995, stran 714.

Na podlagi 7., 12. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list RS, št. 8/78) 43. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in 22. člena statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 23/95) je Občinski svet občine Sevnica na seji dne 31. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 1995
1. člen
Povprečna gradbena cena 1 m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja, je v Občini Sevnica dne 31. 12. 1995 znašala 92.790 SIT.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč (III. stopnja opremljenosti, gostota poselitve 100-200 preb./ha) so dne 31. 12. 1995 znašali:
– za pripravo stavbnega zemljišča 1.143 SIT/m2 koristne stanovanjske oziroma poslovne površine;
– za individualno komunalno potrošnjo 5.071 SIT/m2 koristne stanovanjske oziroma poslovne površine;
– za kolektivno komunalno potrošnjo 7.833 SIT/m2 koristne stanovanjske oziroma poslovne površine.
3. člen
Povprečni stroški komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč v smislu 43.a člena zakona o stavbnih zemljiščih (III. stopnja opremljenosti, gostota poselitve 100-200 preb./ha) so dne 31. 12. 1995 znašali:
– za individualno komunalno potrošnjo 1.134,28 SIT/m2 stavbnega zemljišča;
– za kolektivno komunalno potrošnjo 1.752,50 SIT/m2 stavbnega zemljišča.
4. člen
Vrednost 1 m2 stavbnega zemljišča je znašala dne 31. 12. 1995:
– za naselji Sevnica in Boštanj 954 SIT/m2;
– za ostala naselja 636 SIT/m2.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01200-0001/96
Sevnica, dne 31. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Sevnica
Martin Novšak, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost