Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

462. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec, stran 712.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in predhodnega soglasja svetov krajevnih skupnosti Rogatec, Donačka gora in Dobovec in v skladu s 17. členom statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 42/95) je Občinski svet občine Rogatec na 11. redni seji dne 6. 2. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogatec
1. člen
S tem odlokom se na predlog svetov krajevnih skupnosti Rogatec, Donačka gora in Dobovec, določi število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za prve redne volitve.
2. člen
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:
1. Svet Krajevne skupnosti Rogatec šteje 9 članov.
2. Svet Krajevne skupnosti Donačka gora šteje 7 članov.
3. Svet Krajevne skupnosti Dobovec šteje 5 članov.
3. člen
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Rogatec se določijo tri volilne enote, kot sledi:
I. Prva volilna enota zajema naslednja območja: naselje Brezovec, naselje Rogatec, in sicer naslednje hišne številke 4 do 21, 23, 25, 27, 29, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 75 do 119, 120, 120A, 122, 122A, 121, 121A, 125, 125A, 130, 147 in 148.
V prvi volilni enoti se volijo trije člani Sveta Krajevne skupnosti Rogatec.
II. Druga volilna enota zajema naslednja območja: naselje Rogatec, in sicer naslednje hišne številke: 1 do 3B, 22, 22A, 24, 26, 28, 30 do 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 do 74B, 119A, 123A, 124, 126, 126A, 127 do 129, 131 do 142, 144 do 146, 149, 150A do 159 in 162.
V drugi volilni enoti se volijo trije člani Sveta Krajevne skupnosti Rogatec.
III. Tretja volilna enota zajema naslednje območje: naselje Rogatec, in sicer: 160, 161, 164 do 281.
V tretji volilni enoti se volijo trije člani Sveta Krajevne skupnosti Rogatec.
4. člen
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Donačka gora se določijo tri volilne enote, in sicer:
I. Prva volilna enota zajema naslednja območja: naselje Donačka gora in naselje Sveti Jurij.
V prvi volilni enoti se volijo trije člani Sveta Krajevne skupnosti Donačka gora.
II. Druga volilna enota zajema območje Tlak.
V drugi volilni enoti se volita dva člana Sveta Krajevne skupnosti Donačka gora.
III. Tretja volilna enota zajema območje Žahenberca.
V tretji volilni enoti se volita dva člana Sveta Krajevne skupnosti Donačka gora.
5. člen
Za volitve članov sveta Krajevne skupnosti Dobovec se določijo tri volilne enote, in sicer:
I. Prva volilna enota zajema območje naselja Log.
V prvi volilni enoti se volita dva člana Sveta Krajevne skupnosti Dobovec.
II. Druga volilna enota zajema območje naselja Dobovec.
V drugi volilni enoti se volita dva člana Sveta Krajevne skupnosti Dobovec.
III. Tretja volilna enota zajema območje naselja Trlično.
V tretji volilni enoti se voli en član Sveta Krajevne skupnosti Dobovec.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-1/96
Rogatec, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogatec
Anton Roškar, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost