Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

460. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogaška Slatina, stran 711.

Na podlagi 109. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94 in 70/95) in sklepov svetov krajevnih skupnosti ter v skladu z drugim in četrtim odstavkom 43. člena statuta Občine Rogaška Slatina je Občinski svet občine Rogaška Slatina na 11. redni seji dne 31. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za prve redne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Rogaška Slatina
1
S tem odlokom se na podlagi sklepa svetov krajevne skupnosti Kostrivnica, Sveti Florijan in Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina, določi število članov svetov krajevnih skupnosti in volilne enote za prve redne volitve.
2
Sveti krajevnih skupnosti imajo naslednje število članov:
1. Svet Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina šteje 19 članov,
2. Svet Krajevne skupnosti Sveti Florijan šteje 7 članov,
3. Svet Krajevne skupnosti Kostrivnica šteje 11 članov.
3
Za volitve članov sveta Mestne krajevne skupnosti Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: MKS) se določi osem volilnih enot in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota zajema naslednja območja: Tekačevo, Ob progi, Žibernik, Lovska ul., Gubčeva ul., Ul. Kozjanskega odreda, Prešernova ul., Na trati in Celjska cesta – del (od mostu do proge).
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta MKS.
2. volilna enota zajema naslednja območja: Kidričeva ul. – del (1 – Tkalc), Izletniška ul., Mladinska ul., Tavčarjeva ul., Levstikova ul., Ul. XIV. divizije, Vid Ivanuševa ul., Aškerčeva ul., Zlatorogova ul., Cankarjeva ul., Strma ul., Cesta na Bellewue, Cvetlični hrib, Ivanov hrib, Janina, Ločen dol, Partizanska c., Pod Bellewuem, Stritarjeva ul., Zdraviliški trg, Ul. Kozara.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta MKS.
3. volilna enota zajema naslednja območja: C. padlih aktivistov, Sotelska ul., Steklarska ul., Lastine, Brestovška c., Knežec, Rjavica, Kidričeva ul. – del (Tkalc – Tržišče), Tržišče, Kajuhova, Kot, Krpanova ul., Kvedrova ul., Na livadi, Sončna ul., Ul. Talcev.
V 3. volilni enoti se volijo 3 člani sveta MKS.
4. volilna enota zajema naslednja območja: Sp. Sečovo, Tuncovec, Cerovec pod Bočem, Zg. Sečovo, Irje – del.
V 4. volilni enoti se volita 2 člana sveta MKS.
5. volilna enota zajema naslednja območja: Sp. Cesta, Prvomajska ul., Cesta na Boč, Šlandrova ul., Celjska c. – del, Gozdna ul., Župančičeva ul., Tržaški hrib, Ratanska vas.
V 5. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS.
6. volilna enota zajema naslednja območja: Brestovec, Velike Rodne, Rajnkovec, Prnek, Kamence, Pristavica, Vinec, Nimno.
V 6. volilni enoti se volita 2 člana sveta MKS.
7. volilna enota zajema naslednja območja: Ceste, Gaberce, Plat, Topole, Male Rodne, Kačji dol.
V 7. volilni enoti se volita 2 člana sveta MKS.
8. volilna enota zajema naslednja območja: Sp. Negonje, Zg. Negonje, Gradiški dol, Irje (celo naselje).
V 8. volilni enoti se volita 2 člana sveta MKS.
4
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Sveti Florijan se določi ena volilna enota, ki zajema naslednji območji: Sveti Florijan in Strmec pri Sv. Florijanu.
V tej volilni enoti se voli 7 članov sveta KS.
5
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Kostrivnica se določijo 4 volilne enote in število članov, ki se volijo v posamezni volilni enoti kot sledi:
1. volilna enota zajema naslednja območja: Zgornja Kostrivnica, Drevenik in Spodnja Kostrivnica.
V 1. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS.
2. volilna enota zajema naslednja območja: Gabrovec pri Kostrivnici, Podturn, Spodnji Gabrnik in Zgornji Gabrnik.
V 2. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS.
3. volilna enota zajema naslednja območja: Brezje pri Podplatu, Podplat, Kamna gorca.
V 3. volilni enoti se volita 2 člana sveta KS.
4. volilna enota zajema naslednja območja: Zagaj pod Bočem in Čača vas.
V 4. volilni enoti se volijo 3 člani sveta KS.
6
Volitve v svete krajevnih skupnosti izvedejo Občinska volilna komisija, volilne komisije krajevnih skupnosti in volilni odbori.
7
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 008-01/96
Rogaška Slatina, dne 6. februarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Rogaška Slatina
Anton Krivec l. r.

AAA Zlata odličnost