Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

456. Ugotovitev o spremembi imenovanja člana Občinskega sveta občine Radovljica, stran 710.

V skladu s šesto alineo prvega odstavka 37.a člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US RS in Uradni list RS, št. 57/94 in 14/95) ter v zvezi s sklepom 12. redne seje Občinskega sveta občine Radovljica z dne 24. 1. 1996 je Občinska volilna komisija občine Radovljica
u g o t o v i l a,
da je članu Občinskega sveta občine Radovljica, Avgustu Mencingerju, dr. med., prenehal mandat zaradi odstopa.
Na njegovo mesto se imenuje naslednji kandidat z liste SKD, tj. Andrej Avsenek, dipl. inž., Dvorska vas 17/a, Begunje na Gorenjskem.
Kandidat je 11. 1. 1996 podpisal izjavo, da soglaša z imenovanjem.
Radovljica, dne 2. februarja 1996.
Predsednica
Občinske volilne komisije
občine Radovljica
Marjana Mali, dipl. jur. l. r.

AAA Zlata odličnost